Hopp til innhold

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. KulturforståelseChevronRight
 4. Familie- og slektskapsordningerChevronRight
 5. Familie, slektskap og ekteskapChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har fullført denne læringsstien skal du:

 • kunne gi eksempler på ulike familie- og samlivsformer.
 • gjøre rede for familiens funksjoner
 • gjøre rede for og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer
 • kunne forklare hvordan og hvorfor familiemønstre har endret seg over tid
 • vite hva etnosentrisme og kulturrelativisme er
 • kunne forklare slektens betydning før og nå