Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
  4. Sosial atferd og sosialt systemChevronRight
  5. Klassen som sosialt systemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Klassen som sosialt system

En klasse kan også være et sosialt system, med ulike normer, roller og struktur. I denne oppgaven skal du forsøke beskrive en klasse som sosialt system.

Elever i klasserom videregående skole. Foto

Les teksten Klassen som sosialt system.

Ta utgangspunkt i klassen du går i, en klasse du har gått i tidligere, eller en klasse du kjenner til.
Når samfunnsforskere skal beskrive et fenomen, er det viktig å være så objektiv og saklig som mulig. Du skal ikke beskrive enkeltindivider med navn, du skal peke på noen generelle trekk ved et sosialt system - gjennom å reflektere over et system du kjenner til.

1. Er det noen normer som styrer adferden i klassen? (forventninger til adferd) Beskriv kort normene.
2. Er det ulike roller i klassen, og hva kjennetegner rollene?
3. Er det både formell og uformell struktur i klassen? Forsøk å beskrive strukturen.
4. Er det noen normer i klassen som er i konflikt med skolens forventninger? Beskriv kort hva som er skolens forventninger, og om klassens normer er i konflikt med disse forventningene.

Læringsressurser

Sosial atferd og sosialt system