Hopp til innhold

 1. Home
 2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
 3. SosialiseringChevronRight
 4. Sosial atferd og sosialt systemChevronRight
 5. Fengselet som sosialt systemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fengselet som sosialt system

Et fengsel kan defineres som et sosialt system. I denne oppgaven skal du se på to ulike fengsler - og sammenligne dem som sosiale systemer.

Illustrasjonsbilde av en mann i arresten hos politiet. Politibetjent ser inn i arresten gjennom en luke. Foto.

Dokumentaren Fra Halden til Attica belyser hvordan et norsk høysikkerhetsfengsel - Halden fengsel, versus et amerikansk høysikkerhetsfengsel, Attica, ser på straff, soning, kriminalomsorg og rehabilitering.

 • Før du ser dokumentaren: Hvilken oppfatning har du av norske fengsler? Hva mener du er formålet med straff i form av fengsel? Diskuter gjerne med en klassekamerat eller flere. Noter ned noen stikkord over hva dere konkluderte med.

Oppgave:

 • Hvilke roller finner du ved de to fengslene? Hva kjennetegner adferden ved disse rollene? Hvilke normer finner du?
 • Hvordan beskriver de innsatte fengslet som system?
 • På hvilken måte utøves sosial kontroll, både uformell og formell, ved fengslene?
 • Hvilken funksjon har fengslene? Er det noen ulikheter knyttet til funksjon, når du sammenligner de to som sosiale systemer?
 • Beskriv sosial struktur for begge fengslene, både uformell og formell struktur. Er det flat struktur, eller hierarkisk struktur?
 • Søk på statistikk om kriminalitet og fengselsstraff i Norge og USA. Vurder kildene du legger til grunn. Hva forteller statistikken deg om fengselsstraff og kriminalitet i de to landene?
 • Se på notatene dine i forkant av oppgaven. Fant du ut noe du ikke visste fra før etter å ha sett dokumentaren og ha jobbet med oppgavene?
 • Den engelske tittelen på dokumentaren er "Breaking The Cycle" - hva henspeiler tittelen på?

Læringsressurser

Sosial atferd og sosialt system