Hopp til innhold

  1. Home
  2. Sosiologi og sosialantropologiChevronRight
  3. SosialiseringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Tre venninner tar selfie sammen. Foto.

Sosialisering handler om hvordan vi påvirkes, og hva vi påvirkes av gjennom livet, og hvordan dette former oss som individ. Vi skiller mellom primærsosialisering, som gjerne er familie, og sekundærsosialisering, som foregår på skolen, i tilknyting til fritidsaktiviteter og på arbeidsplassen.

Sosialiseringsprosesser foregår hele livet. I løpet av livet får og inntar vi flere sosiale roller, både innad i familien, i samfunnslivet og i arbeidslivet. Kjønnsroller er også en del av dette. Når forventninger knyttes til individets kjønn, handler det om kjønnsroller.

Hovedemnet Sosialisering handler i vidt omfang om sosialisering, og vi ser på hvordan mange områder påvirker oss. For eksempel er brudd på normer, det vi kaller sosiale avvik og i ytterste konsekvens kriminalitet, en del av dette emnet.

Det er ikke bare familie, venner, lærere og fotballtrenere som påvirker oss, men også massemedia og kommunikasjon, ikke minst på nye plattformer som sosiale medier. Massemedia, teknologi og kommunikasjon finner du som et eget underemne.

Emner

Sosialisering