Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til feltrapportenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver til feltrapporten

Disse oppgavene skal få deg til å reflektere over hvordan du og medlever kan lage gode feltrapporter. Her får du trening i å vurdere hypoteser og feilkilder. Du får også trening i å vurdere og velge best mulig presentasjon av observasjonsdata.

To gutter jobber med notater og en PC. Foto.

Dokumentasjon om vannkvalitet

Tenk deg at du er på feltarbeid i fjæra og skal undersøke vannkvaliteten.

Oppgavebeskrivelse for undersøkelse av vannkvalitet.

 1. Jente har et snøre utfor ei kai.
  Måling av saltholdighet
  På siden gis det seks ulike feltoppgaver om vannkvalitet. Velg to av disse oppgavene og diskuter ulike hypoteser som kan stilles til disse. Hva må dere tenke på når dere formulerer hypoteser?

 2. Tenk deg at du foretar målinger av havets surhetsgrad (pH) på feltlokaliteten og får resultater som i tabellen under.

  Diskuter hvordan dere best kan vise resultatene grafisk i en feltrapport og hvordan dere kan formulere ulike tolkninger av målingene. Drøft også hvilke feilkilder disse målingene kan ha, og hvordan dere ville forklart klassen hva pH er, under en tenkt presentasjon av felt- rapporten. Hvilke illustrasjoner ville være viktige å bruke til dette avsnittet i rapporten?
Dyp pH
Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3
Overflate 7,2 7,5 7,6 - - - - - -
1 m - - - 7,9 8,0 7,2 - - -
10 m - - - - - - 8,2 8,0 8,3

Dokumentasjon av fugleobservasjoner

Ei jente kikker i en kikkert.
Fugleobservasjoner ved hjelp av teleskop.

Fugleobservasjoner er en feltoppgave om observasjon av fugl ved eksponert fjære. Tenk deg at du og resten av gruppa di observerte fugler en hel dag da dere var på feltarbeid, og at dere har tatt notater fra kamuflasjeteltet (se tabell).

Feltoppgave om Fugleobservasjoner.

Drøft i gruppa hvordan dere kan bearbeide disse resultatene, og hvordan dere kunne ha presentert observasjonene i feltrapporten? Hvilke illustrasjoner ville dere brukt, og hvilke atferder hos fuglene ville dere særlig lagt vekt på å forklare?

Tidspunkt (ca.) Art Observert antall og atferd
08.00 Svartbak 8 stk., aktive, spiste fisk på land
08.00 Fiskemåke (?) Mange, minst 20, hylte og skreik, i flukt
08.40 Mink (!) Skremte alle måkene, svømte langs land
09.15 En flokk ender, stokkender? Fløy hurtig over bukta, ca. 15 stk.
10.05 Småfugler (lerker?) 4–5 stk., spiste i taren som lå langs stranden. Vi ser disse gjennom hele ettermiddagen, av og til én, andre ganger 3–4 stk. De liker seg her.
11.00 Matpause i teltet Kari har makrell i tomat på brødskiva.
12.15 Lakseand Et par, flotte! Hann og hunn, dykker etter mat
12.25 En falk (vandrefalk) Fløy hurtig over bukta, lakseendene fløy av sted
14.10 Svartbak 2 stk., satte seg på skjæret, den ene står på ett bein! Dovne fugler.
14.15 Falken kom tilbake Fløy hurtig over bukta, måkene stakk av.
14.30 Ærfugl 6 stk. 4 hanner, 2 hunner. Dykker. Hva spiser de? Svømmer over bukta, forsvinner bak odden.
15.10 En sjark kommer mot land, en haug med måker følger etter Måkene skriker og plukker opp fiskeavfall.
15.30 Måker, fiskemåker, svartbak, gråmåke, sildemåke? Mange, minst 50, flere arter. En har gule bein og svarte vinger. Ligger på vannet i bukta, noen sitter på skjæret. Lager mye lyd. For et måkeliv!
16.10 Falken kom enda en gang Fløy hurtig over bukta, måkene lettet og hylte som besatt.
16.30 Nå gidder vi ikke mer

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter