Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. Feltarbeid – for- og etterarbeidChevronRight
 5. ObjektsamlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Objektsamling

Mange velger å bruke tid på objektsamling selv om læreplanen ikke lenger krever det. Vi skal samle inn, kartlegge, utforske og systematisere ulike organismer, og legge fram resultatene. Gjennom arbeidet med en objektsamling blir disse kompetansemålene en naturlig del av prosessen.

Preparater av dyr, spor og sportegn. Foto.
Eksempler fra objektersamling med dyr som tema: ekskrementer, gnagde kongler, skjelettdeler, fjær, bilde av spor, insekt og muslingskall.

Objektsamling

En objektsamling er en samling av objekter som representerer ulike organismer. Objektsamlingen kan være sammensatt på ulike måter.

Samlingen kan for eksempel

 • være en ren plantesamling av tørkede og pressede planter (herbarium)
 • representere det biologiske mangfoldet i et begrenset område
 • representere størst mulig del av systematikken
 • være en ren dyresamling av dyr, spor og sportegn


Det er viktig at objektene er av god kvalitet og representative for arten, slik at det letter arbeidet med identifisering og godkjenning. Når en plante presses, bør både stengel, blomster og blad være med, men ikke røtter.

Digital objektsamling

I de senere årene har det blitt mer og mer vanlig å lage digitale objektsamlinger. Du tar egne bilder av planter, dyr og sportegn. I etterkant kan du redigere bildene, plassere artene inn i systematikken og skrive omtaler til hvert enkelt bilde. Det er viktig at det er god faglig og fototeknisk kvalitet på bildene, slik at identifisering er mulig.

Skriftlig omtale

En side fra en objektsamling med presset blåbær, systmatikk og omtale. Foto.
Du kan godt lage egne oppsett i plantesamlingen. Her er et eleveksempel på hvordan blåbær er presentert i samlingen.

Hvert objekt skal ha en kortfattet skriftlig omtale. Den skal inneholde:

 • det vitenskapelige navnet
 • godkjent norsk navn
 • hvor objektet hører til i systematikken
 • dato og funnsted
 • hvem som fant det

I tillegg kan du gjerne ta med noe om tilpasninger, kulturhistorie tilknyttet objektet og utbredelsesområde for et begrenset utvalg av objektene.

Det er mulig å kjøpe plantepapirblokker i bokhandelen. De består av ark hvor tørkede planter monteres på med teip eller kontaktpapir. I ferdige rubrikker skriver du inn de nødvendige opplysningene. Det er også et felt hvor lærer signerer ved godkjenning.

Omfang og organisering

Tegneserie. Illustrasjon.
Tommy og Tigern lager objektsamling

Hvor stor samlingen skal være, er opp til faglærer i samråd med klassen å bestemme. Det er vanlig med 30 til 60 objekter, avhengig av hvilken modell som benyttes.

Ulike modeller

 • Individuelt – hver elev leverer egen objektsamling
 • Gruppe – flere elever samarbeider om en objektsamling
 • Klasse – alle i klassen bidrar med et begrenset antall objekter, men elevene skal ha kunnskap om hele samlingen
Eske med muslinger og snegler i ulike rom. Foto.
Objektsamling av bløtdyr

Siden det kan være noen objekter som ikke blir godkjent, kan det lønne seg å ha med noen flere enn det kravet tilsier.

Organiseringen i samlingen bør sorteres etter rike, rekke, klasse og så videre. I tillegg bør det være nummerering på omtaler og objekter. Dette er spesielt viktig i de tilfellene hvor objektene er i esker, glass og lignende, mens de tilhørende omtalene er i en perm. Ikke sett på nummer før alle objektene er samlet og skal organiseres.


Innsamling

Spor i snø. Foto.
Spor fra jerv – artsbestemt og redigert på mobiltelefon.

Du kan samle inn objekt under høstekskursjonen, slik at det blir et verdifullt grunnlag for resten av skoleåret. Deretter kan du supplere samlingen på fritiden, om nødvendig.

Planter er enklest å samle om høsten, men spor og sportegn kan du samle/fotografere hele året.

Læringsressurser

Feltarbeid – for- og etterarbeid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter