Hopp til innhold

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Grupper og kommunikasjonChevronRight
  4. Helse ChevronRight
  5. Anbefalinger ved symptomer uten etiologisk diagnoseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Anbefalinger ved symptomer uten etiologisk diagnose

I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldrenes skjønn. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i vanlige aktiviteter i barnehagen.

skygger av barn som går bortover asfalt. Foto

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur på mer enn 37,5° om morgenen og 38° om kvelden anses å være forhøyet temperatur, altså feber. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til de er feberfrie. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Diaré med eller uten brekninger

Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs avføring, trenger ikke å holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved mistanke om at diarétilstanden skyldes en næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise), bør barnet undersøkes av lege, og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn holdes hjemme hvis de har mild til moderat øyekatarr. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og allmenntilstanden til barnet har også mye å si for om barnet bør være hjemme fra barnehagen. Det må være opp til de foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på konjunktivitt, skal undersøkes av lege. Dersom det settes i gang behandling, kan barnet gå i barnehagen dagen etter at det har skjedd. De ansatte kan vanligvis ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan komme tilbake til barnehagen, men i tvilstilfelle kan de ta det opp med de foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Influensaliknende symptomer

Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Hoste og andre luftveissymptomer

Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Ørebetennelse

Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper

Barn med brennkopper kan gå tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekreter kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner kan dette ivaretas med god tildekking, men mer utbredte lesjoner må være tørre og i god tilheling.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2009
Utdrag fra: Faglige råd

Læringsressurser

Helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter