Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevneChevronRight
 5. Kommunikasjon med mennesker som har språkforstyrrelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon med mennesker som har språkforstyrrelser

Det finnes ulike språkforstyrrelser. Språktrening er viktig for å trene opp språkfunksjonen. I tillegg har det stor betydning for brukerens selvfølelse at du kommuniserer med han eller henne til tross for språkvanskene.

Alzheimerpasient på pleiehjem. Foto.

Vær oppmerksom på at brukerens intelligens og evne til å forstå situasjonen ikke behøver å være nedsatt selv om han eller hun har språkforstyrrelser.

Afasi er en type språkforstyrrelse

En bruker som har afasi, har problemer med å uttrykke tankene sine i ord (motorisk afasi), eller har problemer med å forstå tale (sensorisk afasi). Det kan være at du ikke alltid forstår det brukeren sier, eller at du ikke får svar i det hele tatt.

Stress øker språkvanskene

Derfor må du vise tålmodighet og la brukeren få tid til å uttrykke seg. Dersom han eller hun står helt fast, kan du hjelpe brukeren litt i gang med å si første lyden i ordet. Du må aldri late som om du forstår, når du egentlig ikke gjør det. Spør heller på nytt, eller forsøk å hjelpe brukeren med å få fram budskapet.

Oppmuntre til å bruke kroppsspråk

Du må oppmuntre brukeren til å bruke kroppsspråk, og legg til rette for å bruke hjelpemidler som bilder, fotoalbum, klokke, kalender, papir og blyant.

Den som har språkvansker, kan ha problemer med å stille spørsmål. Du må derfor sørge for å gi detaljert informasjon om det som er relevant for brukeren. Fordi det kan være vanskelig å forholde seg til for mye på en gang, bør du fordele mengden av informasjon over litt tid.

Brukeren bør ha bare én å forholde seg til om gangen, og bakgrunnsstøy må unngås. Snakk rolig, og bruk korte, konkrete setninger. Du kan understreke det du snakker om, ved å bruke kroppsspråk.

For noen kan det være en støtte at du skriver setningen samtidig med at du sier den. Alternativt kan du tegne det du snakker om.

Når du skal stille spørsmål, vil du erfare at lukkede spørsmål kan fungere bedre enn åpne spørsmål i begynnelsen.

Mange som har ulike språkforstyrrelser, vil ha god nytte av å trene med en logoped. Hva er en logoped?

Eksempler på språkforstyrrelser

Språkforstyrrelser kan komme av medfødt sykdom eller skade, og sykdom eller skade som har oppstått senere i livet. Språkforstyrrelser kan dreie seg både om talevansker og det å oppfatte språk.

Eksempler kan være :

 • cerebral parese
 • psykisk utviklingshemming
 • hjerneslag
 • demenssykdom
 • hjernesvulst
 • Parkinsons sykdom

Utfordringer til deg:

 1. Hvorfor er det viktig for en pasient eller bruker at vi kommuniserer med ham eller henne til
  tross for at de har en språkforstyrrelse?
 2. Har mennesker med språkforstyrrelser redusert intelligens eller nedsatt evne til å forstå en situasjon?
 3. Hva er afasi? Beskriv de to hovedformene for afasi.
 4. Hvorfor er det viktig å være tålmodig overfor en bruker eller pasient med språkforstyrrelse?
 5. Hvilke andre tiltak enn bruk av kroppsspråk kan komme til nytte i kommunikasjon med en bruker med en språkforstyrrelse?
 6. Hvilke type spørsmål kan fungere godt overfor en bruker eller pasient med en språkforstyrrelse?
 7. Hvilken yrkesgruppe har spesiell kompetanse for å trene med mennesker med ulike språkforstyrrelser?
 8. Se filmen : Kommunikasjon med mennesker med demens og utagerende atferd Hvilke eksempler på god kommunikasjon med han som har språkforstyrring på grunn av demens, finner du i filmen?
 9. Gå inn på idéheftet Afasi. Praktiske råd om det å snakke sammen. Velg ett av punktene
  under «Støttet samtale for voksne med afasi» og forklar hvorfor akkurat dette tiltaket er viktig.

Læringsressurser

Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevne

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Saras Nøkkel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.