Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevneChevronRight
 5. Å kommunisere med mennesker med ulike forutsetningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å kommunisere med mennesker med ulike forutsetninger

Mennesker har ulike forutsetninger for å kommunisere. Både fysiske, mentale, språklige og erfaringsmessige faktorer er viktige for at god og målrettet kommunikasjon skal være mulig. For noen vil god tilrettelegging og tilgang på relevante hjelpemidler være til nytte.

Fellesskap mellom mennesker. Tegning.

På VG 1 var lærestoffet knytta til grunnleggende teori om kommunikasjon. Kommunikasjonsprosessen

Du møtte kanskje mennesker med ulike forutsetninger for kommunikasjon på VG 1 gjennom blant annet yrkesfaglig fordypning? Du kunne også prøve deg på oppgaver som handlet om ulike funksjonshemninger og kommunikasjon. Her kan du finne noen av dem: Nedsatt funksjonsevne

På VG 2 skal du lære mer om hvordan vi kan møte mennesker med ulike forutsetninger. Eksempler på ulike forutsetninger kan være å ha et annet morsmål enn norsk, å ha problemer med hørsel eller syn eller språkforstyrrelser av medfødte årsaker, skade eller sykdom.

Du finner mer om dette på egne sider som ligger som relatert faginnhold på denne sida.

Du finner også mer lærestoff og flere oppgaver om det å lytte og stille spørsmål, samt yrkesrelevante oppgaver på disse sidene.

Mennesker har ulike forutsetninger for å kommunisere, men det finnes også mange ulike måter å kommunisere på.

Utfordringer til deg

 1. Diskuter i klassen hva ulike forutsetninger for kommunikasjon kan være, og lag et tankekart på tavla med utgangspunkt i det dere kommer fram til.
 2. Repeter kommunikasjonsprosessen fra VG 1. Tenk over når det er særlig viktig å være bevisst på denne prosessen, overfor ulike grupper mennesker dere møter i arbeidet som helsefagarbeidere.
 3. Lag i samlet klasse et nytt tankekart over ulike måter å kommunisere på. Hvilke av disse måtene å kommunisere på kan du benytte uten spesiell opplæring?
 4. Gi et eksempel fra ditt møte med et menneske som har andre forutsetninger for å kommunisere enn det du selv har. Del eksemplet ditt med medelever og forklar hva du gjorde for å kunne kommunisere med ham eller henne.

Læringsressurser

Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevne

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Saras Nøkkel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.