Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Afasi

Hvordan tror du det føles å ikke kunne svare på spørsmål du får eller uttrykke med ord hvordan du har det? Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer som regel vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive

Hjerne. Foto.

.

De vanligste årsakene til afasi er hjerneslag, apopleksi. Mennesker med demens kan også rammes. Andre årsaker kan være skade i hjernen ved trafikkskade eller hjernesvulster.

Afasi kan deles inn i tre typer

1. Motorisk afasi:
Pasienten vil ha vansker med å bruke språk i skrift og tale. Selv om pasienten vet hva han vil si finner han ikke ordene. Pasienten får et karakteristisk ”ikke-flytende” språk. Pasienten forstår godt hva andre sier og skriver.

2. Sensorisk afasi:
Pasienten har vansker med å forstå skrift og tale. Hun snakker i vanlig tempo, men med nedsatt språkforståelse vil samtalen mangle mening. Pasienten kan både lese og høre ordene, men de gir ingen mening. Hun er ofte ikke klar over at hun selv uttrykker seg uforståelig.

3. Total afasi:
Pasienten har mistet evnen både til å forstå andre og til å uttrykke seg. Han kan verken snakke, lese eller skrive.

Råd til kommunikasjon med en afasirammet:

 • Sett av mer tid enn du pleier å gjøre til "en som snakker".
 • Henvend deg i størst mulig grad direkte til den det gjelder.
 • Den afasirammede kan ikke snakke med flere samtidig.
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Pass på at den afasirammende kan "lese" ansiktet ditt.
 • Ikke snakk fort og unngå lange setninger.
 • Det er som regel unødvendig å heve stemmen.
 • Snakk enkelt, men ikke barnslig, med normalt tonefall.
 • Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med "Ja" eller "Nei".
 • Ikke skift tema stadig vekk, vær situasjonsrelatert.
 • Prøv å bruke kroppsspråket bevisst.
 • Prøv å bruke humor bevisst.
 • Ikke lat som om du forstår.

Du finner også en svensk film der du møter Birgitta og hennes familie som forteller om livet etter afasien hvis du følger lenken "Å leve med afasi".

Tror du at den som snakker dårlig må være dum, eller at han også hører dårlig?

Les det som står om afasi hos Afasiforbundet: myter om afasi.

Utfordringer til deg

 1. Forklar med egne ord hva afasi er.
 2. Forklar hva motorisk afasi er. Bruk gjerne eksempler.
 3. Forklar hva sensorisk afasi er. Bruk gjerne eksempler.
 4. Forklar hva total afasi er. Bruk gjerne eksempler.
 5. Les Afasiforbundet: myter om afasi. Diskuter de enkelte utsagnene med en eller flere medelever.
 6. Sitt sammen med en medelev og skriv ned forslag til hvordan dere bør kommunisere med en person som har afasi.

Læringsressurser

Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevne

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Saras Nøkkel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.