Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. FordøyelsenChevronRight
  5. FordøyelsessystemetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fordøyelsessystemet

Runa skal hjelpe en gruppe elever mens de jobber med fordøyelsessystemet.

fordøyelsen.ilustrasjon
Skisse av fordøyelsen

Arbeid sammen to og to. Dere trenger gråpapir eller plakatpapir og klistrelapper i ulike farger. Tegn et omriss av kroppene til hverandre, og tegn deretter organene som inngår i fordøyelsessystemet, på riktig plass.

Skriv ned

  • hva de ulike organene heter, på gule lapper
  • oppgavene de ulike delene har, på grønne lapper
  • hva fordøyelsesvæskene heter, på rosa lapper


Lær dere fordøyelsessystemet ved å teste hverandre i å sette lappene på rett plass på tegningen. Begynn med de gule.

Lag en modell der dere viser hvordan peristaltiske bevegelser får maten framover.

Når barna har lært hvordan fordøyelsessystemet er oppbygd, skal de se på hva som skjer med maten i fordøyelsen. Lag en tabell som viser hva som skjer med de ulike næringsstoffene nedover i fordøyelseskanalen.

Læringsressurser

Fordøyelsen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter