Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Aldring og helseChevronRight
  5. Alderdom og verdighetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Alderdom og verdighet

Verdighet i alderdommen er et viktig tema når du skal utdanne deg som helsefagarbeider.

En av de største helsepolitiske utfordringene vi har, er å sikre verdigheten til de svakeste eldre i deres siste levetid. For å lykkes med det, må vi møte denne gruppen med varme, omsorg og kompetanse, sier overlegene Stein og Bettina Husebø. Ved Røde Kors Sykehjem i Bergen har de kommet langt med dette arbeidet. Både beboere, pårørende og ansatte er med på å leve denne holdningen ut i praksis.

Oppgaver til filmen

Se filmen og diskuter hva som ligger i begrepet verdighet. Hvorfor er det viktig å sette søkelys på begrepet verdighet i alderdommen? Gi eksempler på handlinger eller mangel på handlinger som har med verdighet å gjøre i arbeidet med eldre.

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale