Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Helse og sykdomChevronRight
  4. Aldring og helseChevronRight
  5. 1. oktober: Internasjonal dag for eldreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

1. oktober: Internasjonal dag for eldre

Antallet eldre i verden kommer til å øke jevnt i årene framover. Derfor holdt FN allerede i 1982 en konferanse om utfordringene og mulighetene knyttet til denne utviklingen. Etter denne konferansen ble det vedtatt at man skulle markere et engasjement for de eldre en fast dag i året, den 1. oktober. Siden 1990 har dagen blitt markert på ulike måter i kommuner og byer både i Norge og ellers i verden.

En mangfoldig gruppe

Vi har lett for å tenke på eldre mennesker som en ensartet gruppe, og vi fokuserer langt oftere på pleie- og omsorgsbehovene deres enn på samfunnsressursen de utgjør. Videoklippet nedenfor gir oss en passelig påminnelse om at eldre både kan og vil "henge med"!

Eldre er en mangfoldig gruppe. Mange våknet da denne gjengen vant [i]Norske talenter[/i].

Ulike omsorgstilbud

På verdensbasis blir det flere og flere eldre i årene som kommer. Hva slags liv man lever som gammel, er ulikt. I Norge har vi et offentlig tilbud om omsorg og pleie for alle eldre, selv om vi ikke alltid synes dette tilbudet er bra nok. I andre land er de eldre avhengige av å få omsorg og pleie ifra familiene sine. Likevel mener mange at de eldre der ofte er mer verdsatt og respektert enn i vestlige land.

Også i Norge blir det flere eldre. Disse er like mangfoldige som resten av folket, og de representerer mange ulike kulturer. Mange av dem som er gamle i dag, vokste opp i andre deler av verden og kom til Norge som voksne. Dette preger deres opplevelse av å bli gamle. I denne filmen kan du se et eksempel på hvordan flere generasjoner i en indisk familie lever sammen:

"Skinnet bedrar!"

Alle eldre bærer med seg en historie om et levd liv. De har ulike utdanninger, yrker, erfaringer og interesser. En meningsfylt alderdom handler i stor grad om å få være aktiv og leve livet slik man selv ønsker. Ofte vil nedsatt funksjonsevne hindre en i å gjøre alt en vil, men mange ganger er det umulige mulig – slik som i filmen nedenfor.

Aktiviteter
  1. Finn ut hvordan 1. oktober blir markert i kommunen eller bydelen der du bor, og følg med i mediene om dere finner stoff om internasjonal dag for eldre.
  2. Lag intervju med eldre i nærmiljøet. Prøv å finne personer fra ulike miljøer, yrkesgrupper, landsdeler og kulturer. Forbered spørsmål til intervjuet og diskuter disse i klassen før dere går i gang.
  3. Lag selv en markering av den internasjonale dagen for eldre.
  4. Les om 1. oktober på nettsidene til FN-organisasjonen. Lag en presentasjon der dere gjør rede for bakgrunnen for at dagen blir markert.

Læringsressurser

Aldring og helse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale