Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Muntlig informasjon

Når informasjon gjenfortelles fra person til person flere ganger, kan den forandre seg underveis. Informasjon om brukere må kvalitetssikres.

Del dere i grupper og skriv hver deres brukerhistorie. Gjenta øvelsen flere ganger.

Fire-fem elever går ut av klasserommet. Resten av klassen skal være observatører.

En elev eller læreren tar utgangspunkt i en oppdiktet brukerhistorie som skal rapporteres muntlig til den første eleven som kommer inn. Denne eleven skal så fortelle videre til neste elev som kommer inn. Fortsett til alle de som var ute, har mottatt rapporten.

Den siste eleven gjenforteller brukerhistorien til hele elevgruppen.

Diskutér i klassen:

  • Hva skjedde med rapporten underveis i prosessen?
  • Hva har dere lært av denne øvelsen?
  • Hvordan kan man kvalitetssikre en rapport?

Læringsressurser

Allmennstilstand og helsefagarbeiderens rolle ved observasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?