Hopp til innhold

 1. Home
 2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
 3. MaterialerChevronRight
 4. Nye materialerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nye materialer

Når det gjelder materialer, har vi der som på alle andre områder opplevd en rivende utvikling, og vi har fått en rekke nye materialer. For rundt hundre år siden var det for eksempel cirka 50 forskjellige materialer i bruk i bygningssektoren i Norge. I dag er det minst 40.000 materialer på markedet.

Sko laget av en 3D-printer
Sko laget av en 3D-printer

De 50 materialene vi hadde rundt 1900 var alle gjennomprøvde. Det lå århundrers erfaring bak bruken av dem. Man kjente materialenes styrke og svakheter, kjente til materialenes holdbarhet og visste hvilke problemer en kunne støte på og hvorledes de skulle løses. For storparten av dagens materialer er det lite kunnskap om funksjon over tid.

Dagens håndverkere bruker en lang rekke materialer som forrige generasjons håndverkere overhodet ikke kjente til. Kjente materialer som har vært i bruk fra før vikingskipene ble bygd, har endret seg og blir i dag til på en helt annen måte. Bestandsskogbruket, som er basert på volumproduksjon i ensartede skogbestand, har i løpet av de siste 100 årene vært medvirkende til at trevirke med spesielle kvaliteter er blitt mangelvare. Trevirket drives raskere fram ved bruk av kunstgjødsel, og kravet til tempo i produksjonen gjør at materialene blir hurtig tørket på kunstig måte. Gammel kunnskap er gått tapt eller er for tidkrevende å følge.

Kravene til materialer er forskjellige alt etter hva de skal brukes til. Trærnes dimensjon, alder, andel av kjerneved, kløvbarhet, stammeform, kroneform, kvistsetting og vridning er kriterier som må vurderes. Like ens må en se på årringenes jevnhet og tetthet, forholdet mellom andelen av sommerved og vårved, skogterrengets bonitet og trærnes voksested når en leter etter materialer som skal tilfredstille forskjellig bruk og funksjon ved bygging av blant annet hus og båter. I tillegg defineres også materialene i forhold til trykk- og strekkbelastning, overflateegenskaper, styrke i forhold til dimensjon, nedbryting, krymping og utvidelse. Utvikling gjør at vi får nye bruksområder. Eksperimentering med nye materialer kan åpne nye muligheter.

3D-printer
3D-printer

Læringsressurser

Materialer

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sliping av knivblad

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Sliping av blad på høvel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter