Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Grønn logistikkChevronRight
 4. Metall-, kartong og plastavfall fra næringslivetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Metall-, kartong og plastavfall fra næringslivet

Her lærer du litt om hvordan metall-, kartong- og plastavfall fra næringslivet blir behandlet.

Bunter med pappemballasje i kontainer.foto.

Metall

Metall har den egenskapen at det kan smeltes om og om igjen og brukes på nytt. Metallavfall har derfor en kommersiell verdi. Alle som produserer metallavfall, selger slikt avfall videre til gjenvinningsbedrifter.

Det finnes et omfattende nettverk av bedrifter som sorterer, bearbeider og omsetter skrapjern og metaller som aluminium og kopperlegeringer. Ordningen omfatter også bilvrak.

Norsk returmetallforening organiserer medlemsbedrifter som driver metallinnsamling og gjenvinning.

Kartong, bølge- og massivpapp

Selskapet Norsk Resy AS administrerer innsamling og gjenvinning av brun fiber (kartong, bølge- og massivpapp).

De som sitter med store mengder brukt kartong, bølge- eller massivpapp, kan inngå avtaler med etablerte returpapirhandlere om henting, eller de kan selv levere avfallet direkte til returpapirforhandlerne eller papirfabrikkene for gjenvinning. Direktelevering er gratis, ved henteoppdrag skal den som henter, ha betaling.

Slikt avfall skal oppbevares atskilt fra annet avfall og på en slik måte at det er egnet for gjenvinning.

Plastavfall

Selskapet Plastretur AS administrerer innsamlingssystemet for plastemballasje fra næringslivet i Norge. Innsamlings- og ombrukssystemene omfatter disse plasttypene:

Engangsemballasje:

 • folie/film
 • flasker, kanner, ballonger, inklusiv kapsler
 • begre, spann, bokser
 • esker, kasser, brett, paller
 • storsekker i vevd polypropylen (PP)
 • annen engangsemballasje

Ombruksemballasje:

 • nye ombruksflasker, -kanner, -ballonger
 • nye ombruksesker, -kasser, -brett, -paller
 • annen ny ombruksemballasje

Læringsressurser

Grønn logistikk