Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Grønn logistikkChevronRight
  4. EmballasjeavfallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Emballasjeavfall

Her lærer du litt generelt om innsamling av emballasjeavfall. Du får vite litt om hvem som står bak innsamlingen, og hvordan den finansieres.

Tomme, sammenklemte plastflasker.foto.

Emballasjeavfall kan være både husholdningsavfall og næringsavfall. Innsamlingen av emballasjeavfall skjer på bakgrunn av frivillige avtaler mellom Miljøverndepartementet og næringslivet.

Innsamlingen av emballasjeavfall skjer i regi av ulike materialselskap. Det hele finansieres ved at alle bedriftene betaler inn en avgift til materialselskapene regnet ut etter mengden emballasjeavfall de produserer.

Materialselskapene sikrer innsamling og gjenvinning av disse typene emballasjemateriale: brun fiber, glass, metall, plast, emballasjekartong og drikkekartong.

  • Norsk Resy har ansvaret for brun fiber.
  • Norsk Glassgjenvinning har ansvaret for glassemballasje.
  • Norsk Metallgjenvinning har ansvaret for metallemballasje.
  • Grønt Punkt drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.

Om du går inn på www.syklus.no, får du en god innføring i hva som skjer med glass- og metallemballasjen vi samler inn. Der finner du også videosnutter som viser hvordan avfallet blir gjenvunnet til nytt råstoff, og hvordan dette inngår i helt nye produkter.

Læringsressurser

Grønn logistikk