Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Sertifisert sikkerhetsopplæringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sertifisert sikkerhetsopplæring

I dette emnet skal vi lære om hva sertifisert opplæring er, hvilket utstyr som er underlagt opplæringen, hvordan opplæringen foregår, og hvem som kan gjennomføre opplæringen. Du skal også få innblikk i hvordan redskaper og utstyr som er underlagt opplæringen, brukes, vedlikeholdes og kontrolleres.

Mann sitter ved arbeidsbord på kontor og leser. foto.
For å frakte ADR-gods kreves spesiell kompetanse

Sertifisert opplæring

Det kreves sertifisert sikkerhetsopplæring for å kunne bruke en rekke forskjellige arbeidsredskaper. Felles for disse er at bruken av disse kan utgjøre en fare for skade på liv eller helse. Det er få unntak fra denne regelen.

Følgende arbeidsutstyr er underlagt kravet om sertifisert opplæring:

 • bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse
 • tårnkraner
 • mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm
 • portalkraner
 • kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger
 • løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen
 • masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn 15 kW (20,4 hk)

Vi skal se nærmere på det vi i dagligtale kaller for truck, altså en løfte- og stablevogn for gods med permanent førerplass på vognen, og kraner med større kapasitet enn 2 tm, for eksempel mobilkran og lastebilkran.

Innhold i opplæringen

Selve innholdet i sertifisert opplæring er todelt. Det er en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske biten tar for seg hvilke lover og forskrifter som er gjeldende for det konkrete arbeidsutstyret, samtidig som det skal gi en økt forståelse for sikkerhet, miljøbelastning, bruk og kontroll. Den praktiske biten, derimot, gir en konkret opplæring i selve bruken av arbeidsutstyret. Hele opplæringen skal gjennomføres av en godkjent instruktør fra en sertifisert opplæringsvirksomhet, men instruktøren kan velge å delegere store deler av den praktiske opplæringen til en "fadder" i bedriften eller ved en skole.

Klassifisering

Alt arbeidsutstyr er klassifisert i forskjellige klasser. Løfteutstyr fra G1-G12 og trucker fra T1-T8. De er klassifisert slik fordi arbeidsredskapene har ulikt bruksområde og virkemåte. Der er derfor hensiktsmessig i forhold til sikkerhet og miljø med opplæring på hver enkelt klasse.

Slik er løfteutstyr og trucker klassifisert:

Løfteutstyr

 • G1 – mobilkran
 • G2 – tårnkran
 • G3 – sving-/portalkran
 • G4 – bru-/traverskran
 • G5 – offshorekran
 • G6 – flytekran
 • G7 – vinsjer, spill, taljer
 • G8 – lastebilkran
 • G9 – kabelkran
 • G10 – hånddreven kran
 • G11 – løfteredskap
 • G12 – studio- og scenerigger

Truck

 • T1 – skyvetruck, plattformtruck, palltruck
 • T2 – skyvemasttruck, støttebeinstruck
 • T3 – svinggaffeltruck, høytløftende plukktruck, førerløftende truck
 • T4 – motvektstruck
 • T5 – sidelaster
 • T6 – sidelaster, løftekapasitet over 10 tonn
 • T7 – portaltruck, løftekapasitet over 10 tonn
 • T8 – motvektstruck, løftekapasitet over 10 tonn

Emner

Sertifisert sikkerhetsopplæring

 • Truck

  Vi lærer om ulike gaffeltrucker som viktige hjelpemidler innen transport og logistikk.

 • Løfteutstyr

  Her skal vi se hvordan løfteutstyret er delt inn i forskjellige klasser og hva slags opplæring bruk av utstyret krever. Vi skal også se på hvordan utstyret vedlikeholdes, hvordan der er merket og hvilken løftekapasitet utstyret har.

Læringsressurser

Sertifisert sikkerhetsopplæring