Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Lasting og lossingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lasting og lossing

Lasting og lossing kan skje i ett og samme plan, mellom ulike plan eller ved bruk av skråplan. Her lærer du om ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter.

Bilferje tar ombord bilder ved kai. foto.
Når vi bruker skråplan, trenger vi en lastelem som forbinder de to planene, som ved ombordkjøring til og ilandkjøring fra ferjer. Lastelemmen må være fast forankret slik at vi ikke risikerer at den forskyver seg. Vi trenger dessuten bremser ned skråplanet og motorkraft opp skråplanet.

Ved høydeforskjell

Når lasting eller lossing skjer mellom plan med høydeforskjell, bruker vi hjelpemidler som skråplan, trucker og kraner.

Bruk av skråplan og løfteutstyr til lossing og lasting
Bruk av skråplan og løfteutstyr til lossing og lasting.
Stigningsforhold
Stigningsforhold

Vi måler stigningsforholdet mellom to plan som forholdet mellom antall meter stigning og antall meter horisontal forflytning. Om vi for eksempel stiger 1 m i løpet av en horisontal forflytning på 10 m, har vi et stigningsforhold på 1:10. Ved lave stigningsforhold kan vi bruke skråplan, ved høye stigningsforhold må vi bruke trucker eller kraner.

På samme plan

Figuren viser en situasjon der lossing og lasting skjer i ett og samme plan. Vi utnytter her at rullemotstanden på et plant golv er liten. Vi laster gods på jekketraller eller andre traller med hjul. På denne måten kan vi enkelt forflytte gods mellom transportmidler, internt på terminaler og mellom terminaler og transportmidler. Til forflytning av lette kolli bruker vi manuelle traller, til tunge kolli bruker vi motordrevne.

Lasting og lossing i samme plan.
Lasting og lossing i samme plan.

Læringsressurser

Lasting og lossing