Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. LagerstyringChevronRight
  4. Kontroll av transportavtaleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kontroll av transportavtale

Her lærer du hvor viktig det er med kontroll av transportavtalen ved mottak av gods. Kontrollen skal sikre at vi ikke mottar gods som er skadet eller har mangler fra transportøren, uten å anmerke dette i fraktbrevet.

Pappekse som har fått seg en trykk.foto.

Kontroll av transportavtale

Mens en kjøpsavtale inngås mellom selger og kjøper, inngås en transportavtale mellom avsender og fraktfører, og den avsluttes mellom mottaker og fraktfører. Det er derfor mottakeren som må kontrollere at transportavtalen er oppfylt.

Partene i en transportavtale
Partene i en transportavtale.

En transportør – eller fraktfører, som veifraktloven kaller transportøren – har erstatningsansvar for gods som blir skadd under transport. Erstatningsansvaret er ikke avhengig av verdien på varene, men av vekten på godset. Derfor må vekten på skadd eller manglende gods skrives i merknadsrubrikken i fraktbrevet.

Noen transportavtaler er inngått med tidsgaranti, noe som betyr at varen skal leveres til en tid som er avtalt på forhånd. For å kontrollere at tidsgarantien er oppfylt, må mottakeren av godset notere ankomsttidspunktet for sendingen i merknadsrubrikken i fraktbrevet.

Fraktbrev med merknadsrubrikk.
Fraktbrev med merknadsrubrikk.

Hvis godset har en synlig skade ved mottak, skal dette anmerkes i merknadsrubrikken i fraktbrevet og signeres. Helst bør sjåføren som leverer godset, også signere i merknadsrubrikken. På den måten bekrefter sjåføren at skaden var skjedd ved leveringen.

Læringsressurser

Lagerstyring