Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fraktdokumentasjon

Mange papirer skal følge med ved ulike godstransportoppdrag. Her lærer du om slike. Noen vil du møte daglig, andre sjelden.

Fingrer som skriver med penn. foto.

Tabellen nedenfor viser dokumenter du kan møte i ulike situasjoner der du transporterer gods. Du kan også måtte transportere avfall. Da gjelder andre dokumenter enn de vi bruker ved transport av varer.

Dokumenter ved godstransport Transporttype
Innenlands fraktbrev Nasjonalt gods
CMR-fraktbrev Internasjonalt gods
ATP-godkjenningsbevis Lett bedervelige matvarer
Fellesskapstillatelse Yrkestransport i EØS-området
CEMT-tillatelse Yrkestransport utenom EØS-området
Kabotasjetillatelse Yrkestransport som i sin helhet skjer i et annet land
ADR-dokumentasjon Transport av farlig gods
Tollpapirer Transport av gods inn og ut av Norge
Skademelding ved forsikringsskade på gods Skade på nasjonalt eller internasjonalt gods
Spesialtransport Transport som krever særskilt dispensasjon fra vegmyndighetene
Internasjonal transport av avfall Blanketter ved internasjonal avfallstransport

Utviklingen har ført til at de fleste dokumenter i dag blir utvekslet elektronisk av spesielt utdannet personell. Når gods blir utlevert, må den som leverer ut godset, stort sett bare sørge for at mottakeren kvitterer.

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon