Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prising av turbiltransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Prising av turbiltransport

Prising av turbiltransport skjer på samme måte som prising av konteinertransport. Ett oppdrag beslaglegger hele transportkapasiteten, og vi må få dekning for alle våre kostnader.

Buss på vei foran foss. foto.
Turistbuss på vei i Trollstigen

Med et takstøre på 1,50 kr per km for en enkeltbillett for voksne vil tolv personer gi kollektivselskapet en inntekt på 18 kr per km. Dette er normalt nok til å dekke kostnadene for en egen turbuss. Større grupper som skal reise sammen, kan derfor komme bedre ut økonomisk ved å bestille en turbuss enn ved å reise kollektivt.

Vi kan bruke samme kalkylemodell ved kalkulering av et turbiloppdrag som vi viste i eksemplet med selvkostkalkylen.

Ved turer som krever overnatting, må vi huske å kalkulere inn hotellkostnaden for sjåføren. I tillegg må alle som driver turbiltransport, stille en garanti overfor Reisegarantifondet. Kostnadene til dette må også regnes inn.

Læringsressurser

Prising