Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prising av persontransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prising av persontransport

For hver reise en kollektivtrafikant foretar, kjøper han eller hun et transportoppdrag. Her lærer du hvordan transportselskapene prissetter kollektivtransport.

Buss med passasjerer utenfor. foto.

Hver gang en trafikant stiger på et kollektivtransportmiddel, inngår trafikanten en transportavtale med transportselskapet. Mot en pris påtar transportselskapet seg å transportere trafikanten fra A til B.

Siden det er umulig å inngå enkeltavtaler med hver trafikant, oppretter transportbedriften masseavtaler med trafikantene. Transportavtalene er da dokumentert dels ved passasjerenes billetter og dels ved transportvilkårene. Transportvilkårene kan trafikantene få utlevert på forespørsel. Tidligere ble transportvilkår kalt befordringsvedtekter. Noen få bruker fortsatt dette begrepet.

Kollektivselskap prissetter sine masseavtaler ved hjelp av transportregulativ. Utgangspunktet for regulativprisene er prisen for en enkeltbillett for voksne. Fram til 1984 ble prisene fastsatt av staten. I dag har fylkeskommunene dette ansvaret.

Opprinnelig var billettprisen fastsatt som en minstepris pluss et takstøre multiplisert med reiseavstanden i kilometer.

Figuren viser en beregning av pris for en enkeltbillett for voksne.
Figuren viser en beregning av pris for en enkeltbillett for voksne.

Utgangspunktet var at vi hadde en fast minstetakst for reiser inntil 6 km. Deretter steg prisen for hver ny takstsone med ett takstøre multiplisert med sonelengden. Om takstøret var 1,50 kr per km og sonelengden 3 km, steg prisen med 4,50 kr for hver ny sone vi reiste. I dag er sonelengdene endret. Noen byer har innført enhetssonetakst. Det betyr at vi kan reise så langt vi vil innenfor enhetstakstsonen, til samme pris. Andre har innført sonetakster med varierende sonelengder. Det finnes derfor ingen enkel oppskrift for prising av kollektivreiser. Hvert fylke har sitt system.

Når prisen på en enkeltbillett for voksne er fastsatt, inneholder regulativene rabatter for ulike trafikantgrupper som for eksempel barn, skoleelever, pensjonister og militære i uniform.

I tillegg inneholder regulativene ofte grupperabatter – om flere reiser sammen, får de rabatt.

Den siste formen for rabatt er flerreiserabatter. En passasjer som forhåndsbetaler billettene sine, får rabatt. Noen selger dagsbilletter, ukebilletter, månedskort, halvårskort og årskort. Andre selger tolv reiser til prisen av ti. Det finnes et stort antall ulike prisregulativ for kollektivtransport. Ut over det vi har nevnt her, er det vanskelig å gi noen generelle regler.

Passasjere betaler elektronisk på puss. foto.

Læringsressurser

Prising