Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Eksempel på bidragskalkyleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Eksempel på bidragskalkyle

Her lærer du å kalkulere et transportoppdrag ved hjelp av en bidragskalkyle. Dette bør du se i sammenheng med eksempelet på en selvkostkalkyle.

Regnskapsark, briller og penn.foto.

Som nevnt over må du se dette i sammenheng med eksempelet på en selvkostkalkyle. Vi bruker tallene derfra. Se lenka i margen.

En kunde ringer og ber om pris på et godstransportoppdrag på 100 km. Kunden har fått en pris på 1400 kr inklusiv merverdiavgift fra en av dine konkurrenter og vil nå ha et pristilbud fra deg.

Fra selvkostkalkylen vet vi at vi har følgende kostnader per kilometer:

Kostnader per km inklusiv merverdiavgiftKr
Variable kostnader per kilometer inklusiv merverdiavgift9,88
Faste kostnader per kilometer inklusiv merverdiavgift5,72
Totale kostnader per kilometer inklusiv merverdiavgift15,60

Tabell: Enhetskostnader inklusiv merverdiavgift

Du vet dermed at dine variable kostnader for å kjøre 100 km blir

9,88 kr x 100 = 988 kr

Du vet også at dine totale kostnader ved å påta deg oppdraget blir

15,60 kr x 100 = 1560 kr

Samtidig vet du at du har ledig kapasitet på bilen på det tidspunktet oppdraget skal foregå.

Her fikk du vite hvilken pris konkurrenten har gitt. Det får du sjelden i praksis. Om du påtar deg oppdraget til en pris av 1350 kr, vet du at du får dekket alle dine variable kostnader ved oppdraget, fordi disse bare utgjør 988 kr. Samtidig får du dekket

1350 kr – 988 kr = 362 kr

av dine faste kostnader. Du får ikke dekket alle dine faste kostnader, og du får heller ingen fortjeneste. Likevel kan det være klokt å få dekket en andel av de faste kostnadene i stedet for ingenting. Oppdraget gir tross alt et dekningsbidrag på 362 kr, det vil si prisen du tilbyr (markedsprisen), minus dine variable kostnader.

Lenke til fagartikkel

Døme på ein sjølvkostkalkyle

Læringsressurser

Prising