Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. BidragskalkyleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bidragskalkyle

Her lærer du hvordan du kan prissette et transportoppdrag om du har konkurrenter.

Kvinne som tar notater på pc.Foto.
Ofte er det bedre å prise et oppdrag slik at vi får dekket en del av våre faste kostnader, enn ikke å få dekket noe i det hele tatt.

I et konkurranseutsatt marked er det ofte slik at vi ikke er konkurransedyktige i situasjoner der vi har ledig kapasitet til nye oppdrag. Da kan det være bedre å prise et transportoppdrag slik at vi får dekket en del av våre faste kostnader, enn ikke å få dekket noe i det hele tatt.

Vi må imidlertid aldri prise oss så lavt at vi ikke får dekket våre variable kostnader. Da pådrar vi oss tap. Om markedsprisen er høyere enn våre variable kostnader, kan vi vurdere å gi et pristilbud. For å finne ut om vi bør gjøre dette, setter vi opp en bidragskalkyle.

Vi beregner først våre variable kostnader ved å påta oss oppdraget. Så ser vi om markedsprisen er høyere enn de variable kostnadene. Hvis det er tilfellet, kan vi få dekket en andel av våre faste kostnader ved å påta oss oppdraget.

Markedspris
Variable kostnader
=Dekningsbidrag

Tabell: Bidragskalkyle

I situasjoner der en bedrift ønsker å konkurrere om et oppdrag for å komme inn på et nytt marked eller vinne en ny kunde, kan denne måten å prissette et transportoppdrag på være et alternativ. Vi bør imidlertid være tilbakeholdne med å prissette på denne måten. I det lange løp kan slik prising føre til at vi ikke får dekket våre faste kostnader.

Læringsressurser

Prising