Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prising av samlastgods for næringslivskunderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prising av samlastgods for næringslivskunder

Her lærer du at næringslivskunder med store transportvolum forhandler seg fram til en avtalepris.

Container og truck på havnelager.foto.
Terminalen sorterer gods som skal til samme mottakersone, i en og samme konteiner.

Samlastgods er gods som blir terminalbehandlet. Mange avsendere leverer pakkene sine til innhentingsbiler eller direkte til en samlastterminal. Terminalen sorterer så alt gods som skal til samme mottakersone, i en og samme konteiner.

Næringslivskunder har ofte behov for å sende store kvanta med samlastgods. Da blir det rimeligere å få fraktet godset til terminalene. Dessuten får samlastspeditørene økt fyllingsgraden i konteinerne.

Fyllingsgraden angir hvor godt vi utnytter volumet i en konteiner
Fyllingsgraden angir hvor godt vi utnytter volumet i en konteiner.

Økt fyllingsgrad fører til lavere enhetskostnader per kilo gods som blir transportert. Næringslivskunder med store transportvolum vet dette og forhandler med samlastspeditørene om prisen. Under forhandlingene kan de enten oppnå en fast pris per tonn for gods de sender innenfor og mellom de ulike fraktsonene, eller de kan få en rabatt på gjeldende fraktregulativ.

Samlastspeditørene tilbyr transporttjenester i ulike kvalitetsklasser. Hver kvalitetsklasse eller spesialtjeneste får ofte sin egen markedsbetegnelse, med rabattsatser eller prispåslag i forhold til standardfraktene. For eksempel kan en transportkjøper som velger et transportprodukt med tidsgaranti, måtte betale et fraktpåslag på 50 prosent.

Læringsressurser

Prising