Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prissetting av enkeltsendingerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prissetting av enkeltsendinger

Her lærer du hvordan transportbedrifter lager prisregulativ for transport av enkeltsendinger fra privatkunder.

Regnskapsblad, briller og penn. Foto.

Samlastspeditører påtar seg transport av mindre kolli fra mange avsendere til mange mottakere. Vi kaller gods som sendes med samme fraktbrev, for en sending. En sending kan derfor bestå av flere kolli. Det sier seg selv at det ikke er mulig å prissette hver sending for seg. I stedet utarbeider samlastspeditørene fraktregulativ som viser hva det koster å frakte sendinger i ulike vektgrupper over ulike avstander.

Regulativene består av en sonetabell og en frakttabell. Sonetabellen angir hvor mange fraktsoner det er mellom ulike byer og tettsteder. Frakttabellen angir prisen for å sende et antall kilo over et antall soner. Ved å kombinere de to tabellene finner vi lett fram til prisen.

Frakttabell (pris i kroner)

Antall soner
0-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg
50-75 kg
Osv.
1 50 60 70 80 90 100
2 60 70 80 90 100 110
3 80 90 100 110 120 130
4 100 110 120 130 140 150
5 120 130 140 150 160 170
6 140 150 160 170 180 190
Osv.

Sonetabell

Fra/Til Arendal Bergen Drammen Flekkefjord Fredrikstad Grimstad
Arendal 1 7 5 3 5
2
Bergen 7 1 7 6
9 7
Drammen 5 7 1 4 3 3
Flekkefjord 3 6 4 1 6 3
Fredrikstad 5 9 3 6 1 5
Grimstad 2 7 3 3 5 1

Oppgave

Bruk eksempeltabellene og finn ut hva det koster å sende et kolli på 55 kg fra Bergen til Flekkefjord.

Læringsressurser

Prising