Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportøkonomiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Transportøkonomi

Her lærer du litt om ressurser som en yrkessjåfør disponerer under transportoppdrag. Du lærer litt om hvordan faste kostnader kan gjøres om til variable kostnader, og du får vite litt om valg som sjåføren må foreta for å bidra til at bedriften er konkurransedyktig for nye oppdrag.

Trafikk på to-fils motorvei. foto.

Under utførelse av transportoppdrag disponerer en yrkessjåfør store ressurser. Å disponere ressurser betyr å kunne råde over eller bruke dem. De viktigste ressursene en sjåfør råder over, er seg selv og kjøretøyet. I tillegg har sjåføren kommunikasjonsutstyr som under normale forhold gir rask tilgang til arbeidsgiverens øvrige ressurser og offentlige hjelperessurser ved behov.

I økonomisk terminologi sier vi at et kjøretøy representerer et anleggsmiddel for bedrifter som eier sine egne transportmidler. Et anleggsmiddeler noe som er bestemt til varig eie eller bruk for en periode på mer enn ett år ( regnskapsloven § 5–1). Anleggsmidler regner vi som faste kostnader når vi skal kalkulere transportoppdrag. Eiendeler med varighet under ett år kaller vi omløpsmidler, og dem regner vi som variable kostnader når vi skal kalkulere kostnader.

En bedrift kan omgjøre faste kostnader til variable ved å leie i stedet for å eie. Mange transportbedrifter leasersine kjøretøy. Da leier de kjøretøyene i stedet for å eie dem. For bedrifter som leaser sine kjøretøy, blir leasingavtalen en variabel kostnad.

Hvorvidt en leasingavtale vil representere en fast eller variabel kostnad, avhenger av tidshorisonten på leasingavtalen. Det fins minileasing der tidshorisonten er en måned. Ved en så kort tidshorisont blir leasingkostnaden en variabel kostnad som bedriften kan kvitte seg med på kort sikt. Ved en avtalehorisont på tre år, blir leasingkostnaden en fast kostnad.

Kostnader til kjøretøy, sjåførlønn og administrative kostnader avgjør hvorvidt bedriften du arbeider i, er konkurransedyktig for nye oppdrag. Målet for en bedrift er å skape inntekter som overstiger kostnadene. Det er bare på denne måten bedriften kan overleve og utvikle seg over tid. Derfor er det avgjørende at du gjør riktige valg i disse situasjonene:

  • under inngåelse av avtaler om transportoppdrag
  • under gjennomføring av inngåtte transportavtaler
  • i arbeidet med å ta vare på kjøretøyet
  • i situasjoner der det oppstår avvik fra inngåtte transportavtaler
Sjåfør og tungbil. foto.
De viktigste ressursene en sjåfør rår over, er seg selv og køyretøyet.

Læringsressurser

Transportøkonomi