Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TrafikksikkerhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Trafikksikkerhet

Her skal vi se på noen faktorer som virker inn ved uhell med transportmidler, og spesielt på forholdet mellom kravene fra trafikksystemet og førerens ytelse.

Lastebil på smal vei på vinterføre. foto.

Ved å følge denne lenka til fagartikkelen Vei, kan du repetere stoff fra Vg 1.

I de aller fleste uhell med transportmidler er den menneskelige faktor medvirkende. Statens havarikommisjon for transport (SHT) hevder at den menneskelige faktor ikke er en årsak, men et symptom på systemfeil. Med det mener de at det er flere faktorer som spiller inn ved alle ulykker, og at når kravene fra trafikksystemet overstiger menneskets yteevne, vil det kunne skje en ulykke.

Dette kan framstilles i et diagram:

Modell av forholdet mellom krav fra trafikksystemet og
Modell av forholdet mellom krav fra trafikksystemet og førerens ytelse.

Den røde linja viser kravene fra trafikksystemet. Disse varierer hele tida. Når kravene overstiger førerens ytelse, kan det oppstå en ulykke.

Tenk deg følgende: En bussjåfør snakker med en passasjer samtidig som han kjører. Oppmerksomheten er delt mellom kjøringen og samtalen med passasjeren. Plutselig løper et barn over veien. Kravene fra trafikksystemet øker brått og kan overstige førerens yteevne. En ulykke kan oppstå.

Mennesker kan gjøre feil. Vi blir trøtte, slitne, påvirket av følelser eller opptatt av andre ting. Det er dette den menneskelige faktor handler om.

Lenke til video om tungtransport på gamle, smale veier: Tor Tenden.

Læringsressurser

Trafikksikkerhet