Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. ForsikringChevronRight
  4. GodsansvarsforsikringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Godsansvarsforsikring

Her lærer du hvordan transportvirksomheter kan forsikre seg mot skade som de påfører gods de transporterer.

De som får skadet godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.
De som får skadet godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.

Eksempel

En pc-forhandler (næringsdrivende) bestiller 2 pc-er fra Komplett AS. Hver pc veier 3 kg og har en verdi på 5000 kr. Komplett sender pc-ene med Bring. Under transport blir begge pc-ene skadet.

For hvert kg skadet gods blir transportørens maksimale erstatningsansvar:

17 x 8,87 kr = 150,79 kr

Her skader transportøren 6 kg gods slik at transportøren må betale erstatning på

6 x 150,79 kr = 904,74 kr

Verdien av pc-ene var til sammen 10 000 kr. Bedriften som sendte pc-ene, taper dermed

10 000 kr – 904,74 kr = 9095,26 kr

siden transportørens erstatningsansvar er begrenset.

Alle godstransportører kan være uheldige og gjøre skade på eller tape godset de transporterer. Myndighetene har bestemt at de som får skadet eller taper godset sitt, har krav på erstatning fra transportøren.

Reglene finner vi i vegfraktloven, se lenka i margen. Reglene er forskjellige for internasjonale sendinger og innenlandssendinger.

Internasjonale sendinger

Transportørenes erstatningsansvar er begrenset til varens verdi eller maksimum 8,33 SDR per kilo bruttovekt tapt eller skadet gods.

Innenlands sendinger

Erstatningen for tapt eller skadet gods er her begrenset til vareverdien eller maksimalt 17 SDR per kilo bruttovekt gods.

Lenke til:

Vegfraktloven

Spesielle trekkrettigheter

SDR = Special Drawing Rights eller Spesielle Trekkrettigheter på norsk. Kursen på SDR varierer over tid. 15. mars 2012 var verdien på 1 SDR kr 8,87.

Ut fra dette var den maksimale erstatningen vi kunne fått 15. mars 2012:

Innenlands gods:

17 x 8,87 kr = 150,79 kr per kg skadet gods

Internasjonalt gods:

8,33 x 8,87 kr = 73,89 kr per kg skadet gods

Kursen på SDR
Dato
Kurs
15.03.20128,87413
14.03.20128,85073
13.03.20128,75727
12.03.20128,75536
(NOK per 1 SDR)
Kilde: Norges Bank

Læringsressurser

Forsikring