Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
 4. En rundtur i vegtrafikklovenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

En rundtur i vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er et viktig lovverk som skal gi oss kunnskaper til å kunne opptre trygt og sikkert i trafikken. Oppgavene passer godt til gruppearbeid.

Sjekk også Vegtrafikkloven for mer informasjon.

 1. VTL § 3 er den paragrafen i VTL som flest blir dømt etter.
  Hvordan mener du innholdet i denne paragrafen bør tolkes?
 2. VTL § 4 gir hjemmel for å utarbeide trafikkregler.
  Gå inn i trafikkreglene og finn det som står om VIKEPLIKT.
  Hvordan vil du forklare ordet vikeplikt?
 3. Det finnes andre § (paragrafer) i trafikkreglene som nevner ordet vikeplikt.
  Finn fram til noen andre paragrafer enn «vikepliktsparagrafen» som omhandler vikeplikt, og forklar dem.
 4. VTL § 5 gir hjemmel for utarbeide skiltregler.
  Nevn noen av skiltene du mener har spesielt stor betydning for førere av store kjøretøy.
 5. VTL § 6 gir hjemmel for å utarbeide fartsregler.
  Hvordan vil du tolke forskjellen på det som står i VTL, og det som står i trafikkreglene når det gjelder fartsregler?
 6. VTL § 10 gir hjemmel for trafikkontroll.
  Gå inn i forskrift om bruk av kjøretøy og beskriv de pliktene vi har ved trafikkontroll.
 7. VTL § 11 gir hjemmel for unntak for utrykningskjøretøy.
  I trafikkreglene står det noe om disse unntakene.
  Hvilke ulike paragrafer kan de nevnte kjøretøyene fravike?
 8. VTL § 12 omhandler plikter ved trafikkuhell.
  Sett opp punktvis de pliktene vi har etter denne paragrafen.
 9. VTL § 13 gir hjemmel for å utarbeide kjøretøyforskriften og forskrift om bruk av kjøretøy.
  Skriv et sammendrag av denne paragrafen.
 10. I forskrift om bruk av kjøretøy står det noe om plassering og sikring av gods.
  Skriv ned hovedpunktene om plassering og sikring.
 11. I samme paragrafen står det om utstikkende gods og merking.
  Skriv ned hvordan utstikkende last skal merkes, og hvor mye lasten kan stikke ut før vi må ha dispensasjon.
 12. Hva omhandler VTL § 13 a?
 13. VTL § 22 omhandler alkoholpåvirkning av motorvognførere.
  Skriv ned de bestemmelsene som gjelder, og gå til § 31 og skriv ned straffen for å kjøre i påvirket tilstand.
 14. VTL § 23 forteller om ansvaret for kjøretøyets stand.
  Hvem har ansvaret for kjøretøyets stand, og hvor finner vi kravene til vedlikehold og utrusting av kjøretøyet?
 15. Hvordan vil du tolke det som er skrevet i § 23 a og b ?
 16. VTL § 24 gir regler for blant annet førerkort.
  Gå inn i førerkortforskriften og skriv ned hvilke kjøretøy vi kan kjøre med de ulike førerkortene.
 17. VTL § 25 omhandler sperrefrist.
  Hva menes med sperrefrist?
 18. VTL § 26 om øvingskjøring.
  Hva sier forskriften om øvingskjøring i de ulike klassene?
 19. VTL § 31 b.
  Hva er et forenklet forelegg?
 20. VTL § 33 og § 34
  I hvilket tilfelle kan vi miste førerretten?
 21. VTL § 36
  I hvilket tilfelle kan myndighetene forby bruk av kjøretøy?
 22. VTL § 36a gjelder gebyr for overlast.
  Gå inn i forskrift om gebyr for overlasting og gi en kort framstilling av det som står der.
 23. Hvor i loven finner vi de ulike arbeidstidsbestemmelsene som gjelder for sjåfører?
 24. Hva er det som bestemmer når det enkelte kjøretøyet skal til periodisk kontroll, og hvem har ansvaret for at bilen kommer til kontroll innen tidsfristen?
 25. Hvem kan foreta en periodisk kjøretøykontroll?

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter