Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
 4. ADR-test 1ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

ADR-test 1

ADR-regelverket inneholder bestemmelser for ulike vareslag for alle forhold som har med transporten å gjøre. Innholdet er systematisk ordnet, så med øvelse kan du relativt raskt finne fram til det du trenger å vite. Dette skal du øve på her.

Bruk fagtekstene og ADR-boka for å finne svarene. Oppgaven kan for eksempel benyttes som en individuell test eller som en konkurranse i å finne fortest fram til svaret.

Du skal transportere 20 tonn med maursyre UN 1779;

 • Hva er klassifiseringen på UN 1779?
 • Hva er faren med stoffet, og hvor farlig er det?
 • Hva er det som viser faregraden på stoffet?
 • Kan maursyre transporteres i tank?
 • Hvordan skal kannene med maursyre være merket?
 • Hvilke fareseddel skal kannene ha?
 • Hvilke dokumenter skal følge denne transporten?
 • Hvilke plikter har sjåføren når det gjelder lasting og lossing av syren?
 • Hvem har plikt til å skrive ut dokumenter?
 • Underveis får du kontroll på lasten din. Hvem kan foreta kontrollen?
 • Vogntoget har en dieseltank på 800 liter. I tillegg har du med 4 kanner à 20 liter i bærbare beholdere. Er dette lovlig?
 • Kan du transportere maursyre som unntatt mengde? Hva er eventuelt forutsetningene for dette når det gjelder UN 1779 maursyre?
 • Trenger du å merke kolliene dersom du transporterer etter unntatt mengde?
 • Er det nødvendig å føre tilsyn med denne lasten (20 tonn maursyre)?
 • Kan du ha med passasjer når du kjører denne lasten?
 • Hvordan skal bilen være merket?
 • Må du ha en stoppekloss per kjøretøy som en del av utstyret i bilen?
 • Du får spørsmål under transporten om du kan ta med 1000 kg UN 0443. Kan stoffene samlastes?
 • Er bruk av drivstoffbasert tilleggsvarmer forbudt under lasting og lossing?

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter