Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. «Klasse 2-gasser»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Klasse 2-gasser»

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

G1

UN-1045 FLUOR, KOMPRIMERT er en gass som har klassifiseringskode 1TOC. Hva betyr det?

a) Gassen er komprimert.

b) Gassen er kvelende.

c) Gassen er giftig, oksiderende og etsende.

d) Gassen er brennbar.

G2

Hva er riktig om UN-1967 INSEKTDREPENDE GASS,
GIFTIG, N.O.S?

a) Den har klassifiseringskode 2T.

b) Den tilhører en samleposisjon.

c) Det er en flytende gass.

d) Det er en komprimert gass.

G3

Hvordan skal et stykkgodskjøretøy som transporterer
UN-1070 DINITROGENOKSID, være merket?

a) bare med oransje skilt foran

b) bare med oransje skilt bak

c) med oransje skilt foran og bak

d) med faresedlene nr. 2.2 og nr. 5.1 på begge sider og bak

G4

Hva er riktig om UN-2601?

a) Gassen er flytende.

b) Gassen er brennbar.

c) Varen kan transporteres i et FL-kjøretøy med tankkode PxBN.

d) Varen kan ikke transporteres i MEGC-er.

G5

Hva er riktig om UN-1001 ACETYLEN?

a) Varen kan ikke transporteres som «unntatt mengde».

b) Det er en giftig og brennbar gass.

c) I forbindelse med «mengder i henhold til 1.1.3.6»
regner vi nettomassen av denne varen i kilogram.

d) Varen kan transporteres som «begrenset mengde».

G6

Hva er riktig om UN-1003 LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE?

a) Kolli med UN-1003 LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE skal blant annet merkes med faresedlene nr. 2.2, nr. 5.1 og nr. 13.

b) UN-1003 LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE kan på visse vilkår samemballeres med annet farlig gods.

c) UN-1003 LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE kan på visse vilkår transporteres i multimodale tanker.

d) Dersom UN-1003 LUFT, NEDKJØLT, FLYTENDE transporteres i multimodale tanker, skal smøremiddel for sammenkoplinger og andre innretninger kunne kombineres med oksygen.

G7

UN-1005 AMMONIAKK, VANNFRI kan transporteres
i ­tankkjøretøy. På hvilke vilkår?

a) Varen kan bare transporteres i tankkonteiner.

b) Tanken må ha et minste prøvetrykk på 2,6 MPa
(gjelder tanker med termisk isolasjon).

c) Tanken må ha åpning i bunnen for fylling eller tømming,
med tre lukkeinnretninger.

d) En eventuell tank må være hermetisk lukket.

Fasit

G1 a, c. Se 2.2.2.1.2 og 2.2.2.1.3 i del 2 og tabell 3.2A kolonnene (3a) og (3b) i del 3

G2 a, b, c. Se 2.2.2.1.2 og 2.2.2.3 i del 2 og tabell 3.2A i del 3.

G3 c. Se 5.3.2 i del 5.

G4 a, b, c. Se tabell 3.2A kolonnene (3a), (3b), (10) (12)

og (14) i del 3.

G5 a, c. Se 1.1.3.6.3 i del 1, 2.2.2.1.2 og 2.2.2.1.3 i del 2 og tabell 3.2A

kolonnene (7a), (7b) og (15) i del 3.

G6 b, c, d. Se tabell 3.2A i del 3, MP9 i 4.1.10, T75 og TP22 i

4.2.5.2 og 4.2.5.3 i del 4.

G7 b, c, d. Se tabell 3.2A kolonne (12) i del 3 og 4.3.3.1.1 og 4.3.3.2.5 i del 4.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter