Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. «Avsender»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Avsender»

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

A1

Hva er riktig når det gjelder utfylling av transportdokument?

a) Det kan være krav om en eventuell erklæring i samsvar med
en særavtale.

b) Det kreves ikke transportdokument etter ADR-reglene ved transport av «begrensede mengder».

c) Dersom farlig gods blir transportert i en redningsemballasje, skal ordet «REDNINGSEMBALLASJE» påføres transportdokumentet.

d) Det kreves ikke transportdokument etter ADR-reglene ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6».

A2

Hva er riktig om transportdokument ved transport av
«mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) Det er ikke krav om transportdokument.

b) Den samlede mengden farlig gods i hver transportkategori skal oppgis i samsvar med bestemmelsene i 1.1.3.6.3.

c) For nasjonale transporter er det tilstrekkelig å bruke norsk språk i alle dokumenter.

d) Transportdokumentet skal bare fylles ut på vanlig måte.

A3

Hvordan klassifiserer du et brannfarlig fast stoff som svarer til kriteriene for klasse 4.1, emballasjegruppe III, og ­kriteriene for klasse 8, emballasjegruppe I?

a) Stoffet skal klassifiseres som klasse 8, emballasjegruppe I.

b) Stoffet skal klassifiseres som klasse 4.1, emballasjegruppe III.

c) Stoffet skal klassifiseres som klasse 6.1, emballasjegruppe II.

d) Stoffet skal klassifiseres som klasse 6.1, emballasjegruppe III.

A4

For hvilke klasser er det tilleggsbestemmelser ved utfylling av transportdokument?

a) klassene 1 og 7

b) klassene 4.1, 5.2 og 6.2

c) klassene 3.1 og 4.3

d) klasse 2

A5

Hva er riktig om dokumenter?

a) I forbindelse med farlig gods i en storkonteiner, før eller etter en sjøtransport, skal det utstedes et «konteinerstuingssertifikat» i samsvar med IMDG-koden.

b) Det er ikke avsenderen, men transportøren som er ansvarlig for at innholdet i de skriftlige instruksjonene blir overlevert sjåføren(e).

c) Det kreves godkjenningsattest for kjøretøy som transporterer fire tankkonteinere à 2000 liter.

d) Det kreves ADR-kompetansebevis for fører som kjører stykkgods i klasse 3 som «mengde i henhold til 1.1.3.6».

A6

Hva plikter avsenderen å gi transportøren før et transportoppdrag?

a) opplysninger og data om varene

b) transportdokumenter med følgedokumenter

c) skriftlige instruksjoner (transportuhellskort)

d) kjørerute med eventuelle tunnelrestriksjoner

A7

Du skal sende UN-3111 ORGANISK PEROKSID TYPE B, FLYTENDE, UNDER TEMPERATURKONTROLL. Hva er riktig?

a) Varen hører til klasse 5.1.

b) Varen hører inn under emballasjegruppe III.

c) Varen har klassifiseringskode P520.

d) Varen skal som hovedregel ha faresedlene nr. 5.2 + nr. 1.

Fasit

A1 a, b, c. Se 5.4.1.1.1 pkt. i og 5.4.1.1.5 i del 5.

A2 b, c. Se 5.4.1.1.1 pkt. f i del 5 og forskrift av

1. april 2009, § 9.

A3 a. Se 2.1.3.10 i del 2.

A4 a, b, d. Se 5.4.1.2.1, 5.4.1.2.2, 5.4.1.2.3, 5.4.1.2.4 og 5.4.1.2.5 i del 5.

A5 a, b. Se 5.4.2 og 5.4.3.2 i del 5, 8.2.1.1 i del 8 og 9.1.1.2 i del 9.

A6 a, b. Se 1.4.2.1 i del 1.

A7 d. Se tabell 3.2A kolonnene (3a), (3b), (4) og (5) i del 3.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter