Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. «Sikkerhetsrådgiver»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Sikkerhetsrådgiver»

ADR, forskrift om transport av farlig gods, forskrifter.

S1

Hvilke virksomheter skal ha sikkerhetsrådgiver?

a) virksomheter med aktiviteter som omfatter transport av farlig gods

b) virksomheter med aktiviteter som omfatter emballering, lasting, fylling eller lossing av farlig gods

c) virksomheter som bare transporterer farlig gods i henhold til 1.1.3.6

d) virksomheter med hovedaktiviteter eller sekundære aktiviteter som ikke gjelder transport av farlig gods

S2

Hva er blant annet sikkerhetsrådgiverens oppgaver?

a) å kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt

b) bare å oppdatere sjåførene om nye regler i ADR

c) å utarbeide årsrapport om virksomhetens aktivitet vedrørende transport av farlig gods

d) å gi virksomheten råd om transport av farlig gods

S3

Hva betyr emballasjemerkingen 6PH2?

a) en beholder med ytteremballasje av massiv plast

b) en beholder med ytteremballasje av ekspandert plast

c) en beholder med ytre pappkasse

d) en komposittemballasje

S4

Hva er en storkonteiner?

a) en konteiner med innvendig volum over 3 m3

b) en konteiner med innvendig volum lik 3 m3

c) en tank som ikke er fast tank

d) en emballasjeenhet som normalt bare kan håndteres i tom tilstand

S5

Du er sikkerhetsrådgiver i en stor bedrift.
Hva er riktig med tanke på opplæring?

a) Personalet skal være kjent med alminnelige krav i bestemmelsene om transport av farlig gods.

b) Det er bare krav til opplæring for dem som skal transportere farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6».

c) Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes ansvar og arbeidsoppgaver.

d) Opplæringen skal suppleres med periodiske oppfriskingskurs for at personalet skal lære om endringer i regelverket.

S6

Hvilke(t) krav stilles til en transportør av farlig gods?

a) Han skal forvisse seg om at det er tillatt å transportere det farlige godset etter ADR/RID.

b) Han skal forvisse seg om at den fastsatte dokumentasjonen finnes i transportenheten.

c) Han skal oppfylle kravene som gjelder forsendingsmåte og transportrestriksjoner.

d) Han skal sørge for at godset er riktig klassifisert.

S7

Hvilke opplysninger skal fraktbrevet minst inneholde?

a) bokstavene IMDG eller ICAO

b) antall og beskrivelse av kolli

c) stoffet eller gjenstandens emballasjegruppe dersom den er opprettet

d) fareseddelnummer

S8

Hva er riktig om håndtering og stuing?

a) Verken føreren eller andre av mannskapet får åpne kolli som inneholder farlig gods.

b) Farlig gods i klasse 6.2 skal bare stues nær varmekilder.

c) Bare avsenderen har lov til å håndtere og stue farlig gods.

d) Kolli med farlig gods skal være forsvarlig stuet og sikret.

S9

Hva er riktig om ADR-kompetansebevis?

a) ADR-kompetansebevis må fornyes hvert tredje år.

b) Du må alltid ha ADR-kompetansebevis når du transporterer mer farlig gods enn mengdene ifølge 1.1.3.6.

c) Du må ha ADR-kompetansebevis for tank hvis du transporterer en løstank på 1000 liter.

d) Du må ha ADR-kompetansebevis klasse 1 dersom du transporterer eksplosiver i et EX/II-kjøretøy over de mengdene som er oppgitt i 1.1.3.6.

Fasit

S1 a, b. Se 1.8.3.1 og 1.8.3.2 i del 1.

S2 a, c, d. Se 1.8.3.3 i del 1.

S3 a, d. Se 6.1.2.7 i del 6.

S4 a. Se 1.2.1 S og C i del 1.

S5 a, c, d. Se 1.3.2.1, 1.3.2.2 og 1.3.2.4 i del 1.

S6 a, b. Se 1.4.2.2.1 pkt. a og b i del 1.

S7 b, c, d. Se 5.4.1.1.1 i del 5.

S8 a, d. Se 7.5.7.1 og 7.5.7.5 i del 7.

S9 b, d. Se kapittel 8.2 i del 8.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter