Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. «Mengder i henhold til 1.1.3.6»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Mengder i henhold til 1.1.3.6»

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

1

Hva er riktig når det gjelder «mengder i henhold til
1.1.3.6»?

a) Transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6» er ikke underlagt bestemmelsene i ADR.

b) Dette er en ADR-transport på noe mildere vilkår enn vanlige ADR-transporter.

c) Dette finner vi i kapittel 1.1.3.6 i ADR-regelverket.

d) Vi finner henvisning til «mengder i henhold til 1.1.3.6»
for den enkelte vare i kolonne (15) «Transportkategori»
i tabell 3.2A i del 3.

2

Hvilke(t) av disse punktene (bestemmelsene) er du fritatt for ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) V5 og V8 i 7.2.4

b) 8.3.4

c) S2(1)

d) del 9

3

Hva er riktig når det gjelder transport av «mengder i ­henhold til 1.1.3.6»?

a) Mengden av poeng (kilogram (kg) eller liter (l) multiplisert med omregningsfaktoren) i transportkategoriene 1–3 skal ikke overstige 1000.

b) Føreren må ha ADR-kompetansebevis.

c) Når avsenderen bevisst bruker 1.1.3.6, skal den samlede mengden farlig gods i hver transportkategori oppgis i transportdokumentet i samsvar med bestemmelsene i 1.1.3.6.3.

d) For ni ulike UN-nummer som havner i transportkategori 1, kan vi transportere 50 kg i stedet for 20 kg. Numrene står oppført i fotnote a rett etter tabellen i 1.1.3.6.3. Da blir omregningsfaktoren 20 og ikke 50.

4

Hvor mye UN-2676 ANTIMONHYDRID kan du transportere som «mengde i henhold til 1.1.3.6»?

a) 20 kg

b) 20 l

c) 333 kg

d) 1000 l

5

Hvor mye UN-1223 PARAFIN kan du ta med etter reglene om «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) ingenting

b) 20 l

c) 333 l

d) 1000 l

6

Hvilke(t) av disse punktene er du fritatt for ved transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) samlastingsforbudet i 7.5.2

b) tilsynet med kjøretøy i kapittel 8.4

c) kravet om transportdokument i 5.4.1

d) kravet om transportuhellskort i 5.4.3

7

Gjelder reglene i 1.1.3.6 både for stykkgods, bulk og tanktransport?

a) De gjelder bare for stykkgods og bulk.

b) Ja.

c) De gjelder bare for stykkgods og tank.

d) De gjelder for farlig gods transportert i kolli.

«Nøtter»

8

Du transporterer 200 l UN-1203 BENSIN og 200 l
UN-1202 DIESEL på et tankkjøretøy. Hva er riktig?

a) Dette er «mengder i henhold til 1.1.3.6».

b) Da har du brukt 800 poeng og har 200 poeng igjen til andre varer.

c) Dette er ikke en ADR-transport.

d) Dette er en vanlig ADR-tanktransport.

9

Hva er riktig om transport av «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) Drivstoff i kjøretøyets tanker skal ikke regnes med i poengberegningen.

b) Drivstoff i tankene på kjøretøy eller båter som blir transportert, skal ikke regnes med i poengberegningen.

c) Gasser i gruppene A og O skal ikke regnes med i poengberegningen, forutsatt at trykket av gassen i beholderen ved en temperatur på 20 °C ikke overstiger 2 bar, og at gassen
i sin helhet er i gasstilstand under transporten.

d) Du trenger ADR-kompetansebevis for å transportere etter disse reglene.

10

Du har 5 kg UN-1017 KLOR på kjøretøyet.
Hvor mange liter UN-2873 DIBUTYLAMINOETANOL
kan du ta med i tillegg dersom du ønsker å kjøre etter bestemmelsene om «mengder i henhold til 1.1.3.6»?

a) 250 l

b) 15 l

c) 300 l

d) 900 l

Fasit

1 b, c, d. Se 1.1.3.6 i del 1 og tabell 3.2A i del 3.

2 d. Se 1.1.3.6.2 i del 1.

3 a, c, d. Se 1.1.3.6.2, 1.1.3.6.3 og 1.1.3.6.4 i del 1 og 5.4.1.1.1 pkt. f ANM. 1 i del 5.

4 a. Se tabell 3.2A i del 3 og 1.1.3.6.3 i del 1.

NB: Flytende gasser regnes i kilogram (kg)!

5 d. Se 1.1.3.6.3 i del 1 og tabell 3.2A i del 3.

6 d. Se 1.1.3.6.2 i del 1.

7 d. Se 1.1.3.6.2 i del 1.

8 d. Se tabell 3.2A i del 3 og 1.1.3.6.2 i del 1.

9 a, b, c. Se 1.1.3.2 pkt. c, 1.1.3.3 pkt. a og 1.1.3.6.5 i del 1.

10 c. Se tabell 3.2A i del 3 og 1.1.3.6.3 i del 1.

NB: Glem ikke fotnoten til tabellen!

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter