Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. «Begrensede mengder» og «unntatte mengder»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

«Begrensede mengder» og «unntatte mengder»

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

«Begrensede mengder»

BM1

Hva er riktig om «begrensede mengder»?

a) Det kan være unntak for noen typer farlig gods dersom de er pakket i henhold til kapittel 3.4 i ADR.

b) Om en vare kan være unntatt, og i tilfelle hvordan den skal pakkes for å være unntatt, finner vi i utgangspunktet i kolonne (7a) i tabell 3.2A i del 3.

c) «Begrensede mengder» vil si at du maksimalt kan ha med
1000 poeng på transportenheten.

d) Alle typer farlig gods kan pakkes som «begrenset mengde».

BM2

Hva betyr LQ0?

a) at varen ikke kan pakkes som «begrenset mengde»

b) at ingen bestemmelser i ADR gjelder

c) at det bare er unntak for flytende stoffer

d) at det bare er unntak for faste stoffer

BM3

Hva er riktig ved transport av «begrensede mengder»?

a) Kjøretøy med totalvekt over 12 tonn skal merkes.

b) Det er bare krav om ett brannslokkingsapparat.

c) Det er ingen grense for hvor mye du kan transportere så lenge det er pakket som «begrenset mengde» og kjøretøyets tillatte totalvekt ikke er overskredet.

d) Du skal ha med transportdokument.

«Unntatte mengder»

UM1

Hva betyr koden E0 for «unntatte mengder»?

a) Varen er ikke tillatt som «unntatt mengde».

b) Varen er tillatt transportert som «unntatt mengde».

c) Maksimal nettovekt per inneremballasje er 30 g eller 30 ml.

d) Maksimal nettovekt per ytteremballasje er 1000 g eller 1000 ml.

UM2

Hva er maksimalt antall kolli på et kjøretøy eller i en konteiner for «unntatte mengder»?

a) ingen krav

b) 100 kolli

c) 20 kolli

d) 1000 kolli

UM3

Dersom det følger med ett eller flere dokumenter
ved transport av farlig gods i «unntatte mengder»,
hva skal de eventuelt inneholde?

a) Det er ikke et direkte krav til transportdokument for «unntatte mengder».

b) Et eventuelt transportdokument skal inneholde ordene «FARLIG GODS I UNNTATTE MENGDER».

c) Ordene «Farlig gods iht. 3.5»

d) Ordene «Unntatt mengde»

Fasit

BM1 a, b. Se 1.1.3.4.2 i del 1 og tabell 3.2A i del 3.

BM2 a. Se 3.4.1 i del 3.

BM3 a, c. Se 3.4.13 pkt. a i del 3.

UM1 a. Se 3.5.1.2 i del 3.

UM2 d. Se 3.5.5 i del 3.

UM3 a, b. Se 3.5.1.1 og 3.5.6 i del 3.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter