Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Del 7: Bestemmelser om transport, lasting, lossing og håndteringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Del 7: Bestemmelser om transport, lasting, lossing og håndtering

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

7.1

Hvilket kapittel i del 7 omhandler lasting, lossing og håndtering av farlig gods?

a) kapittel 7.2

b) kapittel 7.3

c) kapittel 7.4

d) kapittel 7.5

7.2

Hva er riktig om storkonteinere?

a) En storkonteiner kan bare brukes til transport av uemballerte faste stoffer.

b) En storkonteiner kan bare leveres for transport dersom den strukturelt er i driftsmessig stand.

c) Før storkonteineren lastes, skal den kontrolleres for å sikre at det ikke er rester fra tidligere last, og at ikke noe stikker fram fra golv og vegger.

d) Storkonteinere kan bare fylles til 80 prosent av volumet sitt.

7. 3

Dersom det i tabell 3.2 A kolonne (16) står V5, hva menes med dette?

a) at kolliet bare kan transporteres i storkonteiner

b) at kolliet bare kan transporteres i åpent kjøretøy

c) at kolliet bare kan transporteres i lukket kjøretøy

d) at kolliet ikke skal transporteres i småkonteiner

7.4

Hva er riktig når føreren ankommer lasteplassen?

a) Det er ingen spesielle bestemmelser om dette i forskriftene.

b) Føreren og kjøretøyet skal oppfylle gjeldende forskrifter.

c) Lasting skal ikke foretas dersom det ved visuell inspeksjon er avdekket mangler ved kjøretøy eller dokumenter.

d) Lasting kan foretas selv om det er avdekket mangler ved dokumenter og kjøretøy.

7.5

Hva er avgjørende når vi skal vurdere om kolli kan samlastes i samme kjøretøy eller i samme konteiner?

a) kjøretøyets tilstand

b) kollienes UN-nummer

c) kollienes faresedler

d) emballasjekodemerkingen

7.6

Du transporterer et kolli som er merket med fareseddel nr. 8. Hva kan dette samlastes med?

a) kolli med fareseddel nr. 1

b) kolli med faresedlene nr. 5.2 + nr. 1

c) kolli med fareseddel nr. 3

d) kolli med fareseddel nr. 4.3

7.7

Hvilke kolli skal «ikke stables på eller lastes i umiddelbar nærhet» av matvarer, konsumartikler og dyrefôr?

a) kolli med fareseddel nr. 6.1

b) kolli med fareseddel nr. 4.2

c) kolli med fareseddel nr. 6.2

d) kolli med fareseddel nr. 8

Fasit

7.1 d. Se innholdslista i del 7.

7.2 b, c. Se 7.1.4 i del 7.

7.3 d. Se V5 i 7.2.4 i del 7.

7.4 b, c. Se 7.5.1.1 og 7.5.1.2 i del 7.

7.5 c. Se 7.5.2.1 i del 7.

7.6 c, d. Se 7.5.2.1 i del 7.

7.7 a, c. Se 7.5.4 pkt. a og c i del 7.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter