Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Del 2: KlassifiseringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Del 2: Klassifisering

I disse oppgavene kan det være flere riktige svaralternativer.

2.1

Hvilken klasse i ADR omhandler «infeksjonsfremmende stoffer»?

a) klasse 3

b) klasse 4.1

c) klasse 6.2

d) klasse 9

2.2

Hva betyr klassifiseringskoden «2 TOC» i forbindelse med klassifisering i klasse 2?

a) en flytende gass

b) en giftig, oksiderende og etsende gass

c) en komprimert gass

d) en brennbar gass

2.3

Hva er riktig om oksiderende stoffer?

a) Oksiderende stoffer er ikke nødvendigvis brennbare selv.

b) Oksiderende stoffer er alltid brennbare.

c) Oksiderende stoffer kan bidra til forbrenning av andre materialer og gjenstander som inneholder brennbare stoffer, i hovedsak ved å avgi oksygen.

d) Oksiderende stoffer er alltid giftige.

2.4

Kan kjemisk ustabile stoffer i klasse 5.1 mottas for transport?

a) Bare hvis det er satt i verk nødvendige tiltak for å hindre farlig spalting eller polymerisasjon under transporten.

b) Ja, hvis en sørger for at beholderne ikke inneholder materiale som kan føre til spalting eller polymerisasjon.

c) Nei, aldri.

d) Ja, alltid.

2.5

Hva mener vi med emballasjegruppe III ved transport av giftige stoffer?

a) meget giftige stoffer

b) giftige stoffer

c) svakt giftige stoffer

d) at giftigheten ved svelging, LD50 (mg/kg), er over 50 og mindre enn eller lik 300

2.6

Hva er riktig om klasse 6.2?

a) Klassen er delt inn i gruppene I1–I4.

b) Infeksjonsfremmende stoffer er delt inn i kategoriene A og B.

c) Klassen er delt inn i risikogruppene 1–4.

d) Klasse 6.2 er ikke delt inn i emballasjegrupper
(med unntak av UN-3291).

2.7

Hva er riktig om klassifiseringskoden «C8» for stoffer i klasse 8 (etsende stoffer)?

a) et etsende stoff uten tilleggsrisiko

b) et basisk stoff

c) et organisk fast stoff

d) et flytende stoff

Fasit

2.1 c. Se 2.1.1.1 i del 2.

2.2 a, b. Se 2.2.2.1.2 og 2.2.2.1.3 i del 2.

2.3 a, c. Se 2.2.51.1.1 i del 2.

2.4 a, b. Se 2.2.51.2.1 i del 2.

2.5 c, d. Se 2.2.61.1.4 og 2.2.61.1.7 i del 2.

2.6 a, b, d. Se 2.2.62.1.2, 2.2.62.1.4.1, 2.2.62.1.4.2 og 2.2.62.1.11.4 i del 2.

2.7 a, b, c. Se 2.2.8.1.2.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter