Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
 4. Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384

Spørsmål fra «Landtransport av farlig gods» fremst i boka. Det kan være flere riktige svaralternativer.

1: Hvilke virkeområder har denne forskriften?

 1. Forskriften regulerer bare forberedelse til landtransport av farlig gods.
 2. Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods.
 3. Forskriften gjelder for alle ADR-medlemsland.

2: Hvor gjelder ikke ADR-forskriften?

 1. Den gjelder ikke for transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område.
 2. Den gjelder ikke for transport av farlig gods på mobile maskiner dersom det farlige godset blir brukt av den mobile maskinen.
 3. Den gjelder ikke for transport av farlig gods på offentlig veg.

3: Hvor mange ulike klasser er ADR delt inn i?

 1. 4 klasser
 2. 5 klasser
 3. 7 klasser
 4. 13 klasser

4: Hvilken klasse har organiske peroksider?

 1. klasse 9
 2. klasse 4.1
 3. klasse 5.2

5: Hva mener vi med tom, ikke reingjort tank?

 1. tank som inneholder mindre enn 15 prosent væske eller gass i væskefase, og som maksimalt er på 1500 kg
 2. tank helt uten væske eller granulater
 3. tank som er sertifisert tom

6: Kan vi overlate farlig godstransport til en som åpenbart mangler kunnskaper og ferdigheter om denne typen transport?

 1. Ja, dette er transportørens ansvar.
 2. Ja, men bare klassene 3, 5.1 og 9.
 3. Nei
 4. Ja, men ikke klasse 7 (radioaktivt materiale).

7: Hvilke krav stilles til virksomheter som driver med transport av farlig gods?

 1. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved transport av farlig gods.
 2. Virksomheten skal sørge for at alle som har befatning med farlig gods, har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter.
 3. Eiere og brukere av kjøretøy og materiell skal sørge for at dette er i forsvarlig stand gjennom systematisk tilstandskontroll og vedlikehold.
 4. Det eneste kravet er at sjåførene har ADR-kompetansebevis.

8: Hva er riktig om farlig gods på godsterminal?

 1. Ansvarlig for godsterminalen skal på forespørsel fra brannvesenet anvise hvor på terminalen det farlige godset er plassert.
 2. Transportterminaler er ikke underlagt ADR-forskriften.
 3. Alle ansatte på terminalen må ha ADR-kompetansebevis.
 4. Terminalansatte trenger ingen intern opplæring i å behandle farlig gods.

9: Hva er riktig når det gjelder språk i dokumenter som omhandler farlig gods?

 1. For transporter som i sin helhet foregår i Norge, holder det å bruke norsk språk i alle dokumenter og ved merking.
 2. Transportdokumentet skal være på et språk sjåføren forstår ved kjøring i Norge.
 3. Skriftlige instruksjoner (transportuhellskort) skal være på norsk, svensk eller dansk.
 4. Ved internasjonale transporter gjelder aktuelle ADR­-bestemmelser om språk.

10: ADR-kompetansebevis – hva er riktig?

 1. Dette stoffet finner vi i kapittel 8.2 i del 8 i ADR.
 2. Politi og tollvesen er fritatt fra kravet om ADR-kompetansebevis.
 3. Det er krav om ADR-kompetansebevis i forbindelse med verkstedkontroll av tom, ikke reingjort tank.
 4. Det er krav om ADR-kompetansebevis for tjenestemenn i Statens vegvesen i tilknytning til kontroll.

11: Hvilke instanser kan kontrollere kjøretøy som frakter farlig gods?

 1. bare politiet og vegkontoret
 2. bare politiet, vegkontoret og brannvesenet
 3. bare DSB
 4. DSB, vegkontoret, politiet og tollvesenet

12: Hvem er eksamensadministrator for ADR-kompetansebevis?

 1. Statens vegvesen
 2. Teknologisk Institutt
 3. Stiftelsen Norsk Brannvernforening
 4. DSB

13: Hva må gjøres ved uhell der det er fare for lekkasje eller brann?

 1. Føreren av kjøretøyet skal straks varsle brannvesenet.
 2. Virksomheten skal innen åtte dager rapportere til DSB om uhellet på et fastsatt skjema.
 3. Transportøren skal rydde opp etter seg og selv vurdere videre tiltak.
 4. Bare opprydding er nødvendig.
Fasit
 1. b. Se § 2 i forskriften.
 2. a, b. Se § 2 i forskriften.
 3. d. Se § 3 i forskriften.
 4. c. Se § 3 i forskriften.
 5. a. Se § 3 i forskriften.
 6. c. Se § 4 i forskriften.
 7. a, b, c. Se § 5 i forskriften.
 8. a. Se § 8 i forskriften.
 9. a, d. Se § 9 i forskriften.
 10. a, b. Se § 11 med veiledning i forskriften.
 11. d. Se § 30 andre setning i forskriften.
 12. a. Se § 33 med veiledning i forskriften.
 13. a, b. Se § 6 i forskriften.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter