Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
  4. Andre krav om ADR-opplæringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Andre krav om ADR-opplæring

ADR-boka stiller i kapittel 1.3 krav om at alt personell som arbeider med farlig gods, skal ha ADR-opplæring tilpasset sitt område. Denne opplæringen skal dokumenteres, men det er ikke krav om ADR-kompetansebevis.

Mann fyller flytende gods på tankbil. foto.

Sikkerhetsrådgiver

All virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods, skal sørge for at det utpekes minst én sikkerhetsrådgiver. Se særlig 1.8.3 i del 1 og § 10 i norsk forskrift.

En liste over godkjente kursarrangører for sikkerhetsrådgivere kan du få ved å henvende deg til Stiftelsen Norsk Brannvernforening, som også er eksamensadministrator. Kursene varer normalt en til to uker. Eksamen avlegges forskjellige steder i landet.

Hele ADR-boka er pensum for sikkerhetsrådgivere. De skal også ha inngående kjennskap til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter