Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Vegtransport av farlig godsChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Vegtransport av farlig gods

Med farlig gods mener vi først og fremst stoffer som er brannfarlige, eksplosive, giftige, radioaktive, etsende, oksiderende og så videre, med andre ord stoffer som kan gi katastrofale skadevirkninger om det skulle skje uhell.

Bil med oransje skilt. Foto.
Det oransje skiltet (uten tall) viser at denne lastebilen frakter farlig gods.

Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. De fleste ulykker skjer faktisk i forbindelse med lasting og lossing. Men skjer det først noe, kan konsekvensene bli store. Du må være deg ditt ansvar bevisst.

Det er i stor grad håndteringen av det farlige godset som avgjør hvor farlig det er. Din oppgave er altså å være deg ditt ansvar bevisst. Du må vite hvilke regler som gjelder for ulike typer farlige stoffer og transporter, og du må sørge for at du alltid følger disse reglene.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter