Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. InternkontrollforskriftenChevronRight
  4. HMS i fagbrevutdanningen og yrkessjåførutdanningenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS i fagbrevutdanningen og yrkessjåførutdanningen

Alle som utdanner seg til yrkessjåfører, må gjennomgå to obligatoriske utdanninger: føreropplæring og yrkessjåførutdanning. I tillegg kan de videreutdanne seg og ta fagbrev. Både yrkessjåførutdanningen og fagbrevutdanningen inneholder krav om HMS-kunnskaper.

Sjåførplass og utsikt i front sett fra midtgang i buss.foto.

Her skal vi vise sammenhengen mellom føreropplæringen, yrkessjåførutdanningen og fagbrevutdanningen.

Føreropplæring og yrkessjåførutdanning

Figuren nedenfor viser hvordan føreropplæringen gir deg trafikal kompetanse, og hvordan yrkessjåførutdanningen gir deg yrkessjåførkompetanse. Til sammen gir dette yrkesfaglig kompetanse.

Føreropplæringen og yrkessjåførutdanningen
Føreropplæringen og yrkessjåførutdanningen gir deg til sammen rett til å arbeide som yrkessjåfør på tunge kjøretøy.

Føreropplæringen er styrt av læreplaner med fastsatte læremål. Statens vegvesen har samlet læreplanene i håndbøker som er nummerert slik:

  • håndbok 255: læreplan klassene C1 og C1E
  • håndbok 256: læreplan klassene D1 og D1E
  • håndbok 257: læreplan klassene C og CE
  • håndbok 258: læreplan klassene D og DE

Det samme gjelder yrkessjåførutdanningen. Læreplanen for yrkessjåførutdanningen er håndbok 277. Når du har fullført føreropplæringen for tunge kjøretøy, oppnår du sertifikat for den eller de kjøretøyklassene du har utdannet deg for. Når du har fullført yrkessjåførutdanningen, oppnår du yrkessjåførbevis.

Både føreropplæringen og yrkessjåførutdanningen er bygd opp av ulike moduler. I tillegg er det satt krav til rekkefølgen som modulene skal tas i. Se figuren nedenfor.

Sammenhengen mellom føreropplæringen og yrkessjåførutdanningen.
Sammenhengen mellom føreropplæringen og yrkessjåførutdanningen.

Som figuren viser, må elever som utdanner seg til godssjåfør, ha fullført trinn 3 i føreropplæringen og modul G4 i yrkessjåførutdanningen før de tar kurset i lastsikring.
Tilsvarende skal de være ferdig med modul 1 i yrkessjåførutdanningen før de får opplæring i
ulykkesberedskap i trinn 1 i føreropplæringen.

Modul 2 i yrkessjåførutdanningen heter «Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø». Her møter elevene krav om HMS-kunnskaper som en del av den obligatoriske yrkessjåførutdanningen.

Fagbrevopplæringen

HMS-kunnskaper er også en del av fagopplæringen.

Læreplanen for fagbrevutdanningen (Vg2 Transport og logistikk) inneholder læremål som overlapper det du lærer i yrkessjåførutdanningen.

Yrkessjåførelever lærer derfor om HMS og internkontroll både gjennom yrkessjåførutdanningen og fagbrevutdanningen, mens logistikkelever bare lærer om HMS og internkontroll gjennom fagbrevutdanningen.

Det er bevisst fra myndighetenes side at du møter et tema flere ganger under utdanningen. Det hjelper deg til å bearbeide lærestoffet fra ulike vinkler. I tillegg får du repetert lærestoffet slik
at det sitter.

Lenker

Læreplan klassene C1 og C1E:

Læreplan klassene D1 og D1E

Læreplan klassene C og CE

Læreplan klassene D og DE

Læreplan yrkessjåførutdanningen

Læringsressurser

Internkontrollforskriften