Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. YrkesetikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Yrkesetikk

Som transportarbeider har du ofte ansvar for store verdier og mange personer. Bedriften og kundene er i stor grad avhengige av din kompetanse. Oppgavene tar for seg yrkesetiske problemstillinger som egner seg godt til gruppediskusjon.

Oppgave 1

Transportarbeider - Ansvar og forventninger

Hvilke forventninger mener du kunder og myndigheter har til deg som yrkessjåfør eller logistikkarbeider?

Hvilke krav fra kundene og bedriften må du tilfredsstille for å være en god arbeider innen transport? Finn eksempler fra yrkessjåførfaget eller logistikkfaget.

Oppgave 2

Etikk og skade på gods

Skade på gods kan skje i alle ledd av transporten. Dette er noe også en sjåfør vil oppleve én eller flere ganger i løpet av noen år. Det er derfor viktig at du vet hvordan du skal opptre overfor kunden når det oppstår skade på gods.

Hvordan bør en sjåfør opptre i møtet med mottakeren ved overleveringen av et kolli som er påført skade?

Oppgave 3

Persontransport i rute

Det er fredag ettermiddag. Du kjører en rutebuss og har fått med et kolli på 2 kilo som inneholder blomster. Du får opplyst at kolliet skal hentes av mottakeren på en avtalt holdeplass etter cirka en times kjøring. Når du kommer til holdeplassen, er det ingen mottaker der som kan ta imot kolliet. Du er nødt til å overholde rutetidene.

Hvordan vil du løse problemet? (Hint: vegfraktloven §§ 22-25)

Oppgave 4

Yrkesetiske normer

Når du arbeider innen transportfaget, er det viktig at du oppfører deg på en slik måte at du skaper tillit hos dem du har kontakt med.

Hvilke yrkesetiske normer mener du medarbeidere i transport- og logistikknæringene må følge for å oppnå tillit i de forskjellige kundegruppene?

Hva kan konsekvensene være av ikke å følge hver enkelt av normene du har kommet fram til?

Læringsressurser

Yrkesetikk