Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. KvalitetskravChevronRight
  5. Oppfølging av sikkerhetskravChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Oppfølging av sikkerhetskrav

Det finnes én type egenskaper som ikke gjør kundene spesielt fornøyde når de blir oppfylt, men desto mer misfornøyde om de ikke er til stede. Det gjelder egenskaper som gjør at en tjeneste eller et produkt er trygt å bruke.

Sjåfør kjører vogntog. foto.
Sjåføren må være uthvilt.

Kundene tar for gitt at en transporttjeneste er trygg. For at en transport skal være trygg, må en rekke krav være oppfylt, for eksempel:

  • Føreren må være uthvilt.
  • Føreren må ikke være påvirket av alkohol.
  • Kjøretøyet må være i forskriftsmessig stand (bremser, dekk o.l.).
  • Farten må være avpasset trafikkmiljøet.

Kravet til at det skal være trygt å bruke varer og tjenester, er så viktig at myndighetene har lovregulert det. Slike sikkerhetskrav er fordelt på mange lover og forskrifter, og det er ikke alltid like lett å vite hvilke krav som gjelder. Vi har også plikt til selv å sette oss inn i bestemmelsene og følge dem.

For det første må vi opptre i samsvar med bestemmelsene i veitrafikkloven med alle dens forskrifter. Mange av disse bestemmelsene lærer du om under føreropplæringen. For det andre må vi opptre i samsvar med helse-, miljø og sikkerhetslovgivingen. Her finner vi viktige krav i

Alle bedrifter er i dag pålagt å ha et internkontrollsystem med prosedyrer og retningslinjer som de ansatte skal følge for å sikre trygge tjenesteleveranser.

.

Læringsressurser

Kvalitetskrav