Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. KvalitetskravChevronRight
  5. BeredskapsrutinerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Beredskapsrutiner

Når transport- og logistikkvirksomheter ikke klarer å levere varer og tjenester med de egenskapene kundene forventer, må det settes i verk tiltak. Bedriftene har rutiner for hvordan de skal handle i slike situasjoner.

Veisperring med skiltet veien er stengt. foto.

Mye uforutsett kan skje underveis, og da må vi sette i verk tiltak. Trafikkulykker, stengte veier og kjøretøyhavari er eksempler på situasjoner som krever tiltak. For å kunne reagere riktig i slike situasjoner har bedriftene beredskapsrutiner som må følges når det oppstår avvikssituasjoner.

Kunder som har bestilt varer, regner med at leveringsservicen er god. Leveringsservicen består av en rekke elementer, og når ett eller flere elementer ikke kan innfris, må kundene få informasjon om det. Eksempler på situasjoner som krever at kunden blir varslet, er

  • når vi er tomme for en vare
  • når vi ikke greier å holde avtalt leveringstid
  • når vi påfører godset transportskade

Tilsvarende må kollektivtrafikanter få nødvendig informasjon ved ruteomlegginger og større forsinkelser. Passasjerer som har bestilt billett elektronisk, kan ofte varsles elektronisk – slik flere flyselskaper har begynt med. I kollektiv nærtrafikk er det ikke mulig å varsle, men ved hjelp av elektroniske oppslagstavler på holdeplassene kan dette problemet løses noen steder.

Skulle det skje alvorlige trafikkulykker, må du kontakte redningsetatene: brannvesenet på telefonnummer 110, politiet på 112 og AMK-sentralen på 113. Disse etatene har egne prosedyrer for hva slags informasjon de trenger, så her er det best at du svarer systematisk på spørsmålene du får, i den rekkefølgen de kommer.

Læringsressurser

Kvalitetskrav