Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. BransjelæreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bransjelære

I dette avsnittet lærer du om nettverkene vi trenger for person- og godstransport og formidling av informasjon.

Kontainerhavn med tanker, kontainere, rørgater, veier, heisekraner, skip og lastebiler.Foto.
Sjursøya i Oslo, Norges største containerhavn.

Nettverk

Utbyggingene av nettverkene er kostbare og blir som regel finansiert med offentlige midler ut fra politiske prioriteringer. Derfor vil du også lære litt om hvordan samferdselspolitikken har utviklet seg.Nettverk

Fysiske nettverk

 • et veinett
 • et jernbanenett
 • et flyplassnett
 • et havnenett
 • et rørtransportnett for olje og gass

Nettene for formidling av informasjon

 • jordbundne linje- eller kabelnett
 • trådløse nett bygd opp rundt ulike basestasjoner

Nettverkene er koblet til hverandre, og derfor er også kapasiteten i koblingspunktene viktig. Myndighetene forsøker å styre investeringene i transportnettverkene gjennom Nasjonal transportplan (NTP). NTP har en planhorisont på 10 år, men revideres hvert fjerde år. For tiden gjelder NTP for 2010–2019. Arbeidet med å revidere planen er i gang, og neste NTP vil gjelde for 2014–2023.

Et robust nasjonalt transportnett

Norge trenger et sammenhengende, kapasitetssterkt og robust nasjonalt transportnett for å redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet. Nettet er av vital og
økende betydning for næringslivets transporter og mobiliteten til befolkningen. Vareflyten krever logistikkløsninger som i økende grad forutsetter pålitelig infrastruktur. Personreiser
øker i lengde, spesielt forretnings- og feriereiser. Gode kommunikasjoner og nettverk er svært viktig for næringslivet og utvikling av arbeidsplasser. Næringslivet blir stadig mer globalisert. For at norsk næringsliv skal kunne ta del i denne utviklingen, må transportnettene innenriks og til og fra utlandet styrkes.

(Kilde: NTP 2010–2019)

Lenke til Nasjonal transportplan - NTP - hos regjeringen.no.

Emner

Bransjelære

 • Yrkesetikk

  Med yrkesetikk mener vi de reglene som gjelder for hvordan du bør utføre arbeidet ditt. Disse reglene kan være både uskrevne og skrevne.

 • Kundeservice

  Du har tidligere lært at service er en tjeneste. Vi beskriver her hvilke egenskaper kundene etterspør før og under transport.

 • Kvalitetskrav

  Her skal du først lære hva kvalitet er. Deretter følger to eksempler på hva vi mener med kvalitet i persontransport og godstransport.

Læringsressurser

Bransjelære

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter