Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Bærekraftig reiselivChevronRight
  4. Behov for bærekraftig ferie?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Behov for bærekraftig ferie?

Her skal vi forsøke å vurdere hvordan grunnleggende menneskelige behov kan påvirke valg av bærekraftige reisemål.

Par camper på fjellet. Foto.

Behov for bærekraft?

Samspillet mellom mennesket og naturen har til alle tider blitt viet stor betydning. I en globalisert verden blir menneskets forhold til naturen stadig utfordret, for eksempel av miljøforurensning, endringer i klimaet og så videre.

Georg Kamfjord skriver at noen av våre dypeste ønsker og behov er knyttet til natur og miljø (Reiselivsproduktet, 3. utgave, 2001). Vi kan dekke mange behov gjennom naturopplevelser, for eksempel avkobling, rekreasjon, personlig utvikling, helse og sunnhet.

Med Kamfjord som utgangspunkt nevner vi tre forskjellige måter å fylle den personlige krukken på:

  • Erstatning og restitusjon – det vil si å erstatte og gjenopprette det man tærer på i dagliglivet. Det kan være behov for ny energi, sosial kontakt, trygghet med mer.
  • Gjenerobring og bekreftelse av noe som svekkes eller mistes over tid. Det kan være gjensyn med barndommens rike og barndomsvenner og oppfrisking av tapte ferdigheter.
  • Personlig vekst gjennom å se nye steder, gjøre og oppleve noe nytt og annerledes, tilegne seg nye kunnskaper, få nye venner, vinne nye erfaringer.

Når vi betrakter menneskets forhold til naturen på denne måten, kan vi skimte et grunnlag for bærekraftige former for ferie i tida framover.

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv