Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Bærekraftig reiselivChevronRight
  4. Internasjonal bærekraftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Internasjonal bærekraft

Her skal vi se nærmere på hvordan ulike segmenter (målgrupper) velger forskjellige reisemål. Spesielt skal vi komme inn på ulike segmenters vurdering og valg av bærekraftige internasjonale reiselivstilbud.

Dykker og grønn havskillpadde i havet utenfor Madivene. Foto.

Frivillig i utviklingsland

Norsk ungdom kan reise til mange land i blant annet Afrika, Asia og Sør-Amerika og kombinere grønn turisme med korte arbeidsoppdrag på natur- og miljøprosjekter. Tanken er at du kan få en unik opplevelse som frivillig i utlandet samtidig som du gjør en innsats som kommer til nytte i et lokalsamfunn.

Ulike produkter og segmenter

Bærekraftig utvikling står høyt på den politiske dagsorden i store deler av verden. Reiselivsnæringen er en av verdens største industrier. En rekke organisasjoner og virksomheter arbeider med bærekraftig turisme (sustainable tourism).

World Travel & Tourism Council (WTTC)

World Travel & Tourism Council (WTTC) er en global organisasjon. Organisasjonen har som mål å øke kunnskapen om reiseliv og turisme. WTTC har markert seg sterkt for et miljøvennlig reiseliv.

Morgendagens turisme – Tourism for Tomorrow

WTTC er ansvarlig for Tourism for Tomorrow-prisene som deles ut hvert år. Målet med prisutdelingen er å løfte fram de beste eksemplene på bærekraftig reiseliv og gi dem internasjonal oppmerksomhet.

I 2012 fikk Destinasjon Røros tildelt en pris for sitt arbeid med bærekraftig reiseliv. De fikk prisen fordi arbeidet deres med et bærekraftig reiselivsutviklingsprogram tar opp i seg sosiale, kulturelle, miljømessige og økonomiske forhold for de mange ulike aktørene og interessentene i reiselivet i regionen.

Du kan lese mer her.

National Geographic Society

En av verdens største ideelle vitenskaps- og utdanningsinstitusjoner, National Geographic Society, har lansert begrepet geoturisme. Geoturisme er en form for turisme som «ivaretar, forsterker og framhever et steds lokale egenart – miljø, kultur, estetikk, kulturarv – og som kommer lokalsamfunnet til gode.»

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv