Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Kulturelle særtrekkChevronRight
 4. Ikke lenger innvandrerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ikke lenger innvandrer

Statistisk sentralbyrå endrer ordbruken for å bedre gjenspeile at det norske samfunnet er flerkulturelt, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Noman Mubashir. Foto.
Noman Mubashir er født på Lørenskog av pakistanske foreldre. Fram til nå har SSB regnet han for å være innvandrer

Med den nye begrepsbruken vil kun personer som tidligere ble definert som «førstegenerasjons innvandrere», omtales som innvandrere.

Samlebetegnelsen «innvandrerbefolkningen» vil ikke lenger bli brukt i statistikkene.

Denne samlebetegnelsen avløses av «innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre». Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4, 2008 der hun redegjør for SSBs revisjon av begrepsbruk i innvandrerstatistikk.

Bort med «innvandrerbefolkning»

«Innvandrerbefolkning» er blitt mye brukt som samlekategori for innvandrere og deres norskfødte barn. Det viste seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte barn av innvandrere ikke er så like sine foreldre at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering.

Da SSB opprettet kategorien i 1994, så man store forskjeller i demografi og levekår mellom «innvandrerbefolkningen» og befolkningen for øvrig.

Det store flertallet av innvandrernes norskfødte barn var den gang svært unge, og det hadde liten hensikt å ha dem som egen gruppe ved beskrivelse av utdanning, yrkesdeltaking og så videre. I dag er situasjonen en annen. De to gruppene har etter hvert blitt relativt forskjellige.

Kilde: Nrk.no

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva vil det si å være norsk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Et fellesskap av forskjeller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Intervju med tre juniorspillere på VIF

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Praktiske råd

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva vil det si å være norsk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Et fellesskap av forskjeller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Minoriteter, kultur og fordommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff